KETUM (inglizce) türkçe anlamı

1. sıfat
2. eskimiş (ketu:m) Arapça ketum Ağzı sıkı:Ne kadar da ketumdur
3. katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez.- A. İlhan. Atasözü
4. deyim ve birleşik fiiller ketum olmak

KETUM (türkçe) anlamı

5. sır saklayan
6. ağzı sıkı
ağzı pek.

KETUM (türkçe) anlamı

7. sıfat
8. eskimiş (ketu:m) Arapça ketum Ağzı sıkı:Ne kadar da ketumdur
9. katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez.- A. İlhan. Atasözü
10. deyim ve birleşik fiiller ketum olmak

KETUM (türkçe) ingilizcesi

1. adj. discreet
2. secretive
3. incommunicative
4. uncommunicative
5. close
6. reticent

KETUM (türkçe) fransızcası

1. discret/ète

KETUM (türkçe) almancası

1. diskret
2. verschwiegen

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Ideal

    1- Yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model. Bu bağlamda, filozof ya da düşünürlerin, varolan düzen karşısındaki hoşnutsuzlukla­rının bir sonucu olarak tasarladıkları ...

    Ekstazi

    3,4-metilenedioksi-N-metilamfetamin (MDMA) veya bilinen adlarıyla ekstazi, XTC, X, bir tür psikoaktif madde. Kimyasal formülü C11H15NO2 şeklindedir.

    Ebu Muslim Horasani

    Ebu Muslim Horasani serdar ve hakim olup, Horasan’daki dini ve siyasi hareketin başına geçerek, Emevileri deviren ve Abbasileri tahta çıkaran komutan. Soyu, nereli olduğu ve nasıl yetiştiği hakkında kesin bilgi yoktur. Sikkelerinde adı Abdurrahman bin Müslim olarak zikredilir. Bir ...