Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Misyonerlik

    Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise teşkilatı ya da ...

    Adli Otomotiv

    Hazırlayanlar : Prof. Dr. İ.