Kol

Kol

Kol Çeşitli hareketleri ve işleri yapmamızı sağlayan önemli bir uzvumuz. Omur mafsalından, dirsek mafsalına kadar olan kısma kol, dirsek mafsalından elbileği mafsalına kadar olan kısma da ön kol denmektedir. Fakat genellikle kol denilince her ikisi birden anlaşılmaktadır. Kol bölgesinde humerus isminde tek bir kemik bulunmaktadır. Ön kol bölgesinde ise radius ve ulna isminde bir çift kemik bulunmaktadır. Kolun ve önkolun hareketlerini sağlayan kaslar, bu kemiklere yapışmıştır. Kol,

KOL (türkçe) anlamı

1. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm.
2. 2. anlamı Vücudunun bu bölümünü saran bölümü:
Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu.- O. C. Kaygılı.
3. 3. anlamı Makinelerde tutup çevirmeye
4. çekmeye yarayan ağaç veya metal parça.
5. 4. anlamı anatomi Koyun
6. dana
7. kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü.
8. 5. anlamı bitki bilimi AÄŸaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.
9. 6. anlamı müzik Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü.
10. 7. anlamı Koltuk
11. divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça.
12. 8. anlamı Bir ÅŸeyin ayrıldığı bölümlerden her biri
13. dal (I)
14. kısım (II)
15. ÅŸube
16. branÅŸ:
Türk Dil Kurumunun bilim ve uygulama kolları.- .
17. 9. anlamı GüvenliÄŸi saÄŸlamak amacıyla dolaÅŸan polis
18. jandarma veya asker topluluÄŸu
19. karakol
20. devriye:
Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede
21. koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi.- R. H. Karay.
22. 10. anlamı Ä°ÅŸ takımı
23. ekip
24. grup:
Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı.- S. F. Abasıyanık.
25. 1 askerlik Kanat:
SaÄŸ kol. Sol kol.- .
26. 12. anlamı Dizi
27. düzen:
Yürüyüş kolu.- .
13. anlamı denizcilik Bir halat oluÅŸturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.

KOL (türkçe) anlamı

28. insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
29. giysinin kolu saran bölümü.
30. iş takımı
31. ekip
32. trup
33. ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.
34. (koyun
35. dana
36. kuzu vb için) ön ayağın üst bölümü
37. makinelerde tutup çevirmeye ya da çekmeye yarayan ağaç ya da metal parça.
1. [KOL (Kiss On Lips) ]n. witch
2. adj. branch
3. n. arm
4. foreleg
5. branch
6. stolon
7. subsection
8. crank
9. embranchment
10. limb
11. offset
12. ramification
13. rod
14. rounds
15. tappet
16. wing
17. sleeve
18. handle
stick,

KOL (türkçe) ingilizcesi

19. [KOL (Kiss On Lips) ]n. witch
20. adj. branch
21. n. arm
22. foreleg
23. branch
24. stolon
25. subsection
26. crank
27. embranchment
28. limb
29. offset
30. ramification
31. rod
32. rounds
33. tappet
34. wing
35. sleeve
36. handle
37. stick

Kol (ingilizce) fransızcası

1. un baiser sur les lèvres
2. un bécot
3. les choses entre nous se chauffent (abrégé internet)

Kol (ingilizce) almancası

1. Kuss auf die Lippen
2. Zeichen von Zuneigung (Abkürzung in Internetchats)

Kol (ingilizce) italyancası

1. bacio sulle labbra (abbr. su Internet)

Kol (ingilizce) ispanyolcası

1. Un beso sobre tus labios
2. el asunto entre nosotros se empieza a calentar (abreviatura del Internet)

Kol (ingilizce) portekizcesi

1. beijo nos lábios
2. selinho (abreviação na Internet)

Kol (ingilizce) flemenkcesi

1. kus op de lippen
2. het contact tussen ons wordt warmer (afk. bij gesprekken op internet)
Kol Çeşitli hareketleri ve işleri yapmamızı sağlayan önemli bir uzvumuz. Omur mafsalından, dirsek mafsalına kadar olan kısma kol, dirsek mafsalından elbileği mafsalına kadar olan kısma da ön kol denmektedir. Fakat genellikle kol denilince her ikisi birden anlaşılmaktadır.

Kol bölgesinde humerus isminde tek bir kemik bulunmaktadır. Ön kol bölgesinde ise radius ve ulna isminde bir çift kemik bulunmaktadır. Kolun ve önkolun hareketlerini sağlayan kaslar, bu kemiklere yapışmıştır.

Kol, çeşitli yönlere olan hareketlerini (aşağı yukarı, öne, arkaya, içe dönüş, dışa dönüş) omuz mafsalı ve bu bölgedeki kaslar vasıtasıyla yapmaktadır.

Kol üzerinde dört ayrı kas yer almıştır. Bunlar içinde en mühimi iki başlı pazu kasıdır, ön kolun bükülmesini sağlar.

Önkol ise extansiyon (düşleşme), fleksiyon (bükülme), içe dönüş ve dışa dönüş hareketlerini dirsek mafsalı vasıtasıyla ve koldan başlayıp, önkol kemikleri üzerinde sonlanan kaslar vasıtasıyla yapmaktadır. Önkol üzerinde 18 adet kas yer almaktadır, bunlar el ve parmakların hareketlerini sağlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar