Kolaj

Kolaj

Kolaj (Alm. "collage"), düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.

KOLAJ (inglizce) türkçe anlamı

1. Kolaj ('collage') düz bir yüzey üzerine fotoğraf
2. gazete kâğıdı
3. vb. nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. Eğlence amaçlı uygulanması çok eskilere gitmesine rağmen ancak 20. yüzyılda kübistlerin kullanımının etkisiyle bir sanat tekniği olarak kabul görmüştür. Daha sonra bu tekniği kendi fikirlerine uygun bulan futüristler
4. dadaistler ve sürrealistler (gerçeküstücüler) de kullanmıştır.

KOLAJ (türkçe) anlamı

5. değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt.
değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.

KOLAJ (türkçe) anlamı

6.

kolaj : [[Fransızca]] kolaj (collage) sözü

7. Elde bulunan her türlü basılı malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen bir tür resim sanatı tekniği anlamına gelmektedir. Kurumumuz
kesyap kelimesinin kolaj için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

KOLAJ (türkçe) anlamı

8. değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt.değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.

KOLAJ (türkçe) ingilizcesi

n. collage,

KOLAJ (türkçe) ingilizcesi

1. n. collage,
Kolaj (Alm. "collage"), düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşan kompozisyondur. Kâğıt üzerine yapılan fıkra veya benzeri şeylerin fotoğrafların üzerlerine farklı malzemeler ile yapıştırma sanatıdır. Yandaki resimde de olduğu gibi kolaj eski fotoğrafların saklanmasındada büyük rol oynar.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kolaj maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar