Koloni

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.

KOLONI (türkçe) anlamı

1. sömürge
2. müstemleke
3. birlik durumunda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk.
4. göçmen topluluğu ya da bu topluluğun yerleştiği yer.
bir ülkede bulunan yabancılar topluluğu.

KOLONI (türkçe) anlamı

5. 1 . Sömürge
6. müstemleke
7. 2 . Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.
8. 3 . Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu:
9. Ankara'daki Alman kolonisi.-
10. 4 . zoolojiBirlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk.
11.

KOLONI (türkçe) ingilizcesi

1. n. colony
2. settlement
3. dependency

KOLONI (türkçe) fransızcası

1. colonie [la]

KOLONI (türkçe) almancası

1. n. Kolonie
Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.

Bazı durumlarda "sömürge" ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır. Yeni fethedilen ülke sömürge değil, onu kuran devletin normal bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan topluluk anlamında da kullanılır.
Önceki Paylaşımlar