Kolonicilik

Kolonicilik

Sömürgecilik, müstemlekecilik veya kolonyalizm genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılma istemidir. Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dini değerlerine baskı uygularlar.

KOLONICILIK (türkçe) ingilizcesi

n. colonialism,

KOLONICILIK (türkçe) ingilizcesi

1. n. colonialism,
Kolonicilik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Kolonicilik: Sömürgecilik
Önceki Paylaşımlar