komutan

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir.

KOMUTAN (türkçe) anlamı
1. Bir asker topluluğunun başı
2. kumandan
bey:
Takım komutanı. Tümen komutanı. Ordu komutanı.- .
KOMUTAN (türkçe) anlamı
3. bir asker topluluğunun başı
4. kumandan
KOMUTAN (türkçe) ingilizcesi
1. n. commander
2. commandant
3. general
KOMUTAN (türkçe) fransızcası
1. commandant [le]
KOMUTAN (türkçe) almancası
1. n. Anführer
2. Befehlshaber
3. Feldherr
4. Heerführer
5. Kommandant
komutan ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Asker

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Komutan

  Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir.

  Commander

  "Commander", Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland'ın bir şarkısıdır. Here I Am adını taşıyan üçüncü stüdyo albümünde yer almaktadır.

  Condottieri

  Condottieri (İtalyanca: ''Condottieri'', tekil halde condottiero ve condottiere) Orta Çağ'da Rönesans dönemi boyunca Papalık Devleti de dahil olmak üzere İtalyan şehir devletleri tarafından kullanılan sözleşme usülü çalışan paralı asker liderlerini ve kurumlarını anlatır.

  Emir

  Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...

  General

  Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad.

  Mete

  Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Mîlâddan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğdu. Çocukluğundan îtibâren iyi bir komutan ve muhârib olarak yetiştirildi. adı sonradan konuldu. Adı Çin ...

  Prefect

  Prefect (Latince ``praefectus``), Antik Roma`da çok çeşitli tipleri bulunan bir tür resmi görevli.

  Silvan

  Silvan Diyarbakır'ın en önemli ilçelerindendir.

  Bey

  Bey, Türkçede erkeklerin kullandığı sanlardan birisidir. Diğerleri efendi, ağa, efe, çelebi, ağabey, amca, dayıdır. Eski Türkçedeki biçimi ``beg`` idi.

  Amid

  Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

  Archer

  Archer, 17pdr, Valentine, Mk I Birleşik Krallık ordusu tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan yapımında Valentine şasesi kullanılan Tank imha edici sınıfında zırhlı bir araçtı.