Kondisyon

kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk .

KONDISYON (türkçe) anlamı

1koşul
2. durum anlamlarında kimi terimlerde kullanılır.
fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun durumu.

KONDISYON (türkçe) anlamı

3. kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü
4durum
5. şart anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden
6. hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü
7. eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde güç anlamında kullanılmaktadır.

KONDISYON (türkçe) ingilizcesi

1. n. condition,

KONDISYON (türkçe) almancası

1. n. Kondition
kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü, eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde "güç" anlamında kullanılmaktadır.

kondisyoner : Oyuncuların beden ve ruh bakımından durumunu, erkini koruyup geliştiren kimse anlamında kullanılan kondisyoner için de önerimiz: geliştirici .

Önceki Paylaşımlar