kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk .

KONDISYON (türkçe) anlamı
1. koşul
2. durum anlamlarında kimi terimlerde kullanılır.
fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun durumu.
KONDISYON (türkçe) anlamı
3. kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü
4. durum
5. şart anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden
6. hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü
7. eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde güç anlamında kullanılmaktadır.

KONDISYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. condition,
KONDISYON (türkçe) almancası
1. n. Kondition

Kondisyon hakkında bilgiler

kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü, eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde "güç" anlamında kullanılmaktadır.

kondisyoner : Oyuncuların beden ve ruh bakımından durumunu, erkini koruyup geliştiren kimse anlamında kullanılan kondisyoner için de önerimiz: geliştirici .