Konsensus

KONSENSUS (inglizce) türkçe anlamı

1Caryokinesis
2karyokinesis

KONSENSUS (türkçe) anlamı

3. İngilizce konsensus (consensus) sözü
4. fikir birliği
5. fikir mutabakatı
6. çoğunluğun fikri
7. uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. Son zamanlarda dilimizde
8. Toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması
9. aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Türkçede birçok karşılık bulunmaktadır
10oydaşma
11oydaşlık
12mutabakat
13uzlaşma
14uzlaşı
15anlaşım
Önceki Paylaşımlar