Konsensus

KONSENSUS (inglizce) türkçe anlamı

1. Caryokinesis
2. karyokinesis

KONSENSUS (türkçe) anlamı

3. İngilizce konsensus (consensus) sözü
4. fikir birliği
5. fikir mutabakatı
6. çoğunluğun fikri
7. uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. Son zamanlarda dilimizde
8. Toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması
9. aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Türkçede birçok karşılık bulunmaktadır
10. oydaşma
11. oydaşlık
12. mutabakat
13. uzlaşma
14. uzlaşı
15. anlaşım
Önceki Paylaşımlar