koordinat

Koordinat bir noktanın düzlem ya da uzaydaki konumunu belirlemeye yarar. Dünya'daki bir yeri bulmak için ve harita çiziminde kullanılır.

KOORDINAT (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu.
3. 2 . matematik Bir yüzey üzerinde veya uzayda bir noktanın yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı
4. apsis
KOORDINAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. coordinate,
KOORDINAT (türkçe) fransızcası
1. coordonné [le]
KOORDINAT (türkçe) almancası
1. n. Koordinate
Koordinat bir noktanın düzlem ya da uzaydaki konumunu belirlemeye yarar. Dünya'daki bir yeri bulmak için ve harita çiziminde kullanılır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Koordinat

  Koordinat bir noktanın düzlem ya da uzaydaki konumunu belirlemeye yarar. Dünya'daki bir yeri bulmak için ve harita çiziminde kullanılır.

  Koordinat Sistemi

  Koordinat sistemi geometrinin ana konularından biridir.

  Coğrafi Koordinat Sistemi

  Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

  Kartezyen Koordinat Sistemi

  Kartezyen çarpımındaki

  Kutupsal Koordinat Sistemi

  Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin eşdeğeri olup "kutup" olarak bilinen bir merkez noktaya olan uzaklıklar ile tanımlandığı, iki boyutlu bir koordinat sistemidir. Kutupsal koordinat ...

  Kutupsal Koordinat Sistemleri

  Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin eşdeğeri olup "kutup" olarak bilinen bir merkez noktaya olan uzaklıklar ile tanımlandığı, iki boyutlu bir koordinat sistemidir. Kutupsal koordinat ...

  Küresel Koordinat Sistemi

  Küresel koordinat sistemi, üç boyutlu uzayda nokta belirtmenin bir yoludur. Küre üzerindeki bir nokta bu sistemde üç tane bileşenle ifade edilir, bunlar r, ve ' dir.

  Polar Koordinat Sistemi

  Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin eşdeğeri olup "kutup" olarak bilinen bir merkez noktaya olan uzaklıklar ile tanımlandığı, iki boyutlu bir koordinat sistemidir. Kutupsal koordinat ...

  Polar Koordinat Sistemleri

  Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin eşdeğeri olup "kutup" olarak bilinen bir merkez noktaya olan uzaklıklar ile tanımlandığı, iki boyutlu bir koordinat sistemidir. Kutupsal koordinat ...

  Coğrafi Koordinat

  Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

  Gökyüzü Koordinat Sistemi

  Gökyüzü koordinat sistemi, gökyüzü konum haritası için kullanılan koordinat sistemidir.

  Matematik Koordinat Sistemi

  Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

  Gökada Koordinat Sistemi

  Gökada koordinat sistemi Güneş merkezli ve Samanyolu gökadasının görünen merkezine hizalanmış olan bir gökyüzü koordinat sistemidir. "Ekvator", gökada düzlemini hizalar.

  Galaksi Koordinat Sistemi

  Gökada koordinat sistemi Güneş merkezli ve Samanyolu gökadasının görünen merkezine hizalanmış olan bir gökyüzü koordinat sistemidir. "Ekvator", gökada düzlemini hizalar. Coğrafik koordinata benzer şekilde gökada koordinat sistemi içindeki konumlamada da enlemler ve boylamlar ...