Koro

Koro

Çinlilerde görülen, kültüre bağlı bir sendromdur. Koro, penisin küçüldüğü, karnın içinde kaybolacağı ve bu durumun ölümle sonuçlanacağı gibi ani bir inançtan ileri gelen akut bir anksiete ve panik durumudur. Epidemi halinde görülür ve epidemik anksieteye bir örnektir.

KORO (türkçe) anlamı

1. 1 . Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk:
2. Her halkevinde müzik öğretmenlerinin kurduğu korolar vardı.- N. Cumalı.
3. 2 . Böyle bir topluluğun söylediği söz veya şarkı.

KORO (türkçe) anlamı

4. tek ya da çoksesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluk.
5. böyle bir topluluğun söylediği söz ya da şarkı.

KORO (türkçe) ingilizcesi

1. [KORO] adj. choral
2. choric
3. n. choir
4. chorus
5. choral society,

KORO (türkçe) fransızcası

1. chìur [le]

KORO (türkçe) almancası

1. n. Chor
Çinlilerde görülen, kültüre bağlı bir sendromdur. Koro, penisin küçüldüğü, karnın içinde kaybolacağı ve bu durumun ölümle sonuçlanacağı gibi ani bir inançtan ileri gelen akut bir anksiete ve panik durumudur. Epidemi halinde görülür ve epidemik anksieteye bir örnektir. Tedavi telkin ve hafif bir trankilizasyonun yanısıra, kitle haberleşme yollarıyla, etkilenen topluma bilgi verilmesinden ibarettir.

Ayrıca bakınız

Koro Koro
Önceki Paylaşımlar