Namık Kemal Zeybek - Kitaplar | Makale ve köşe yazısı

Kitaplar

Namık Kemal Zeybek
Namık Kemal Zeybek tüm makaleleri
H.O. Tercüman Gazetesi'ndeki tüm makaleleri
OKUNMASI gerekli kitapları duyurmak istiyorum. Duymayanlar duysun, duyanların ve okuyanların bir daha duymalarında ne zarar var.

l Prof. Dr. Mustafa E.Erkal, millet ve toplum konularının tam içinde olan bilginlerimizden... Kültür ve demokrasi, kültürde muhafazakârlık, kültür ve iktisadi hayat, kalkınmada itici güç milliyetçilik gibi konuları bilimlik yaklaşımlarla incelediği kitabının adı: İKTİSADİ KALKINMANIN KÜLTÜR TEMELLERİ... Der yayınlarından... Okunmalı...

l KÜRESELLEŞME ETNİKLİK ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK adlı eseri ise günümüzün gündeminin birinci maddesini irdeliyor... Okunmalı...

l ETNİK TUZAK ise bilginimizin bir başka eserinin adı... Okunmalı...

l Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın FELSEFEYE GİRİŞ adlı eserini AKÇAĞ yayınlamış... Onunla başlamalı... MEB yayınlarından ARİSTO METAFİZİĞİ İLE GAZZALİ METAFİZİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; eserler Bolay’ın bilimine açılınmalı ve OSMANLILARDA DÜŞÜNCE HAYATI VE FELSEFE ile iyici tanışılmalı... Yine AKÇAĞ yayınlarından... Hocamız kitabının başına Sabahattin Eyyuboğlu’nun bir sözünü almış: Türk düşüncesinin Avrupalı olmasını istiyorsak, onu kendi geçmişimizle beslemeliyiz.

Osmanlıyı bilmeden kendi geçmişimizi bildiğimizi söyleyebilir miyiz?

l Prof. Dr. Kâzım Sarıkavak’ın dediklerini tekrar edelim: Prof. Dr. S. H. Bolay, Türkiye’nin son elli yılının yakın şahidi olmuş önemli bir bilim ve düşünce adamıdır. Yazdığı eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, kültürel hayatımızın gelişmesine katkı sağlayan öncü teşebbüsleriyle her zaman milletimizin hayırla hatırlayacağı bir isimdir.

Evet öyledir..

Düşünce tarihimizden

l AYVAZ Gökdemir de öyledir. Yarım asra yaklaşan yolculuğumuzda yollarımızın ayrıldığı dönemler olsa da; kök değerlere bağlılıkta hep birlikte olduğumuz değerli düşünce ve eylem adamı Gökdemir’in DÜŞÜNCE TARİHİMİZDEN PORTRELER adlı kitabı, Şeyh Yahya Efendi Kültür ve Araştırma Vakfı yayınlarından çıkmış. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’ü bir de Ayvaz Gökdemir’den okumalı...

l TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISI üzerine yazılmış en değerli çalışmalardan biri Ali Tayyar Önder tarafından yapılmış. Fark yayınlarından. Bu konuda düşünce açıklamadan önce mutlaka okunması gereken bir eser.

Arslan Bulut’un yazdığı ve Bilge Oğuz yayınlarından çıkan GÜNEŞ ÜLKESİ, Türklüğün Yeni Dünya Düzeni’ni anlatıyor. Okunması gereken bir eser daha... Campanella’nın sözlerini yazmış Bulut ve kitabın adı olmuş Güneş ülkesini yeryüzünde bulmak mümkün mü? Hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti, hiç olmazsa yarın bana böyle bir ülkenin olacağını zannettiriyor.

Seni anlasaydık

l İbrahim Candan’ın SENİ ANLASAYDIK BU HALE GELMEZDİK adlı eseri kaynak kitap olarak değerlendirilecek eserlerden. Akasya Kitap yayınlamış. Son zamanlarda Atatürk gerçeğini anlamağa dönük eserler yayınlanıyor. Ne güzel... İşte bu eser de onlardan... Okunmalı ve başucunda saklanmalı.

l İsmail Dervişoğlu ile Mehmet Yalçın Yılmaz’ın birlikte yazdıkları GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA adlı eser Papatya yayınlarından çıkmış. Parti liderlerinden başlayarak herkesin okuması gereken bir kitap... Gençlerimiz için hayat boyu birlikte olunması gereken eserlerden... Sık sık okunmalı ve içindekiler uygulanmalı...

Doğru sözleri, güzel ve etkili konuşmayla daha da etkili yapmak gerek...Bu işin de yolları ve yöntemleri var.

Bugünlük bu kadar diyelim.

Namık Kemal Zeybek tarafından yazılan bu makale, 23 Şubat 2006 Perşembe günü yayınlanan H.O. Tercüman Gazetesindeki köşe yazısıdır.

Diğer yazıları