Süleyman Ateş - Namaz tüm ilahi dinlerde vardır | Makale ve köşe yazısı

Namaz tüm ilahi dinlerde vardır

Süleyman Ateş
Süleyman Ateş tüm makaleleri
Vatan Gazetesi'ndeki tüm makaleleri
Soru: Kuran'da birçok ayette Hz. Musa ve Hz. isa'dan söz edilirken namaz bahsinin geçtiğini gördüm. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu peygamberlerin namaz kıldıkları söyleniyordu. Namaz, Peygamberimize Miraç'ta hediye edildi diye biliyordum. Gerçekten islâmiyet'ten önce de namaz var mıydı? Varsa neden Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta bu ibadet günümüze kadar gelmedi?

Cevap: Meryem Suresi'nin 31'inci ayetinde Hz.İsa'nın henüz çocukken şöyle dediği anlatılmaktadır: "Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekât vermeyi emretti." Hz.İbrahim de, "Rabbim beni namazını kılar yap" diye dua etmiştir. Bunlar Kuran ile sabit şeylerdir. Namaz bütün ilahi dinlerde vardır. İslâm'dan önce Araplar'da da vardı. Maun Suresi'nde huzursuz, gafletle namaz kılan, gösterişçi cahiliyye Araplarının davranışları kınanmaktadır.

RİVAYET DOĞRU DEĞİL

Namazın Miraç'ta hediye edildiği sözü doğru değildir. Maalesef İslâm'ın, kendisinden önceki kültürle ilgisini tamamen kesmek için bu tür rivayetler üretilmiş ve sağlam dediğimiz kitaplara da girmiştir. Ama Kuran ile karşılaştırıldığında bu rivayetlerin çürüklüğü ortaya çıkar.

Namaz, İslâm'ın başından beri vardır. Hatta İslâm'dan önceki dönemlere kadar uzanır. Halbuki bu Miraç rivayetinde, Bakara Suresi'nin son iki ayetinin de Miraç'ta doğrudan vahiyle Hz. Muhammed'e verildiği anlatılır. Bakara Suresi'nin tamamı Medine'de inmiştir, hiçbir ayeti Mekke'de inmemiştir. Öyle ise Bakara Suresi'nin son ayetlerinin Miraç'ta verildiği rivayeti de doğru değildir.

DEĞİŞİMLERE UĞRADI

Yahudilik'te ve Hristiyanlık'ta namazın olmadığı sanısı da doğru değildir. Yahudilerde günde beş vakit namaz vardır. Tabii şeklinin biraz farklı olması önemli değil, önemli olan Allah'ı anmak üzere bir ibadetin yapılmasıdır. Hristiyanlık'ta da namaz vardı. Bochum'da tanıştığım dindar bir Hristiyan'a sordum, her gün üç vakit ibadet yaptıklarını söyledi. Ancak Hristiyanlık çeşitli mezheplerle hayli değişimlere uğradı. Pazar günkü toplu ayin onlarda önemlidir. Güney Anadolu ve Suriye'de bulunan Süryanilerde aynen bizde olduğu gibi beş vakit, hatta yedi vakit ibadet vardır.

Süleyman Ateş tarafından yazılan bu makale, 06 Temmuz 2006 Perşembe günü yayınlanan Vatan Gazetesindeki köşe yazısıdır.

Diğer yazıları