Kenan Yavuz - GEÇERLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ | Makale ve köşe yazısı

GEÇERLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ

Kenan Yavuz
Kenan Yavuz tüm makaleleri
Bugün Gazetesi'ndeki tüm makaleleri
İyi haftalar sayın okurlarımız. Öncelikle okurlarımızdan Mustafa Bey'in sorusunu cevaplandıralım.

Mustafa Bey yeni bir ev satın aldığını ve bu evi kiraya vermek istediğini ancak, kiraya vermesi halinde kiracının çıkmama durumuna karşı tahliye taahhüdü düzenlerse bunun yeterli olup olmadığını soruyor. Sayın okurumuz, yasada sayılan tahliye sebeplerinden biri de "yazılı taahhüt nedeni ile tahliye"dir. Sizin de kiracınızla aranızda tahliye taahhüdü düzenlemeniz geçerli olacaktır. Ancak taahhüdün geçerli olması için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar kısaca şunlardır:

-Tahliye taahhüdü mutlaka yazılı olmalıdır.

-Hiçbir etki altında kalınmadan verilmiş olmalıdır.

-Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesinden sonra olmalıdır.

-Kiralanana kiracının yerleşmesinden sonra verilmiş olmalıdır.

-Tahliye taahhüdü kira sözleşmesini kiracı sıfatı ile imzalayan kiracı tarafından verilmelidir.

-Tahliye taahhüdünü kiracı hiçbir etki altında kalmadan vermiş olmalıdır.

-Tahliye taahhüdünde kiracının kiralanan yeri belli bir tarihte tahliye edeceğini kesin bir şekilde kabul ettiğinin açıkça yer alması gerekmektedir.

Sayın okurumuz saymış olduğumuz şartları taşıyan bir tahliye taahhüdü yapmanız halinde bu geçerli ve ihtiyacınızı karşılar nitelikte olacaktır. Tekrar kısaca değinmek isteriz ki, geçen haftaki okurlarımızdan birinin yaptığı gibi tahliye taahhüdünün kiralayan ve kiracı arasında yapılan ilk kira sözleşmesinde bir madde olarak yer alıyorsa ya da ayrı bir kağıda yazılmakla birlikte kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlenmişse, bu durumda kiracının sıkıntı içinde, nasıl olursa olsun bir şekilde kiralanana yerleşme maksadı ile kira taahhüdünü verdiği düşünüleceğinden, bu şekilde verilen tahliye taahhütleri Yargıtay kararlarında da geçersiz sayılmaktadır. Şayet saydığımız şartları taşıyan bir tahliye taahhüdü düzenlendiyse ve kiracınız da bunu imzalayıp size verdiyse buna rağmen tahliye taahhüdünde belirtilen tarihte tahliye gerçekleşmediyse yapacağınız şey ya icra kanalı ile Tahliye Emri göndermek, kiralananın boşaltılması ve teslimini istemek ya da mahkemeye başvurarak taahhüt nedeni ile tahliye davası açmak olacaktır.

İşe iade davası açabilirsiniz

Okurlarımızdan Sayın Güneş'in sorusu ise özetle işe iade davası açıp açamayacağına ilişkin. Sayın Güneş daha önce de belirttiğimiz gibi; şayet iş akdinizin feshinde işverence geçerli sebep gösterilmediyse ya da gösterilen neden geçerli bir neden değilse, işten çıkarıldığınızın size tebliğ edildiği andan itibaren 1 ay içinde mahkemeye ya da özel hakeme başvurarak işe iade davası açabilirsiniz. Şayet gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilirse feshin geçersizliğine karar verilecektir. Bu durumda işvereninizin sizi 1 ay içinde işe başlatması gerekmektedir. Bunun için de sizin kesinleşmiş mahkeme kararının size tebliğ edilmesinin ardından 10 iş günü içinde işverene işe iadeniz için başvurmanız gerekmektedir.

Sayın Güneş işe iade davaları iki ay içinde sonuçlandırılır. Taraflardan birinin kararı temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Ayrıca, taraflar toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme gidilerek de çözülebilecektir.

Saygılarımla

Kenan Yavuz tarafından yazılan bu makale, 10 Temmuz 2006 Pazartesi günü yayınlanan Bugün Gazetesindeki köşe yazısıdır.

Diğer yazıları