kovalent bağ nedir hakkında bilgi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Molekül Orbital Teorisi

    Elektronun bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere orbital denir. Atomik orbitallerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bunun sonucu olarak molekül orbitalleri oluşumu üzerine kurulan ve özellikle kovalent bağları açıklamada oldukça başarılı olan bir teoridir.