Kozmopolit

Kozmopolit

Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliği savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu görüşlerle ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasında kullanılan bir kavramdır. Bu fikirleri benimseyen kişi kozmopolit veya kozmopolitan diye adlandırılır.

KOZMOPOLIT (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran
3. içinde bulunduran:
Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış.- H. Taner.
4. 2 . isim Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse:
Namık Cemil
milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi.- Y. K. Karaosmanoğlu.

KOZMOPOLIT (türkçe) anlamı

5. çeşitli uluslardan kimseleri barındıran
6. kapsayan.kozmopolite özgü olan.ulusal özelliğini yitirmiş kimse
7. evrendeş

KOZMOPOLIT (türkçe) ingilizcesi

1. n. cosmopolitan,

KOZMOPOLIT (türkçe) fransızcası

1. cosmopolite

KOZMOPOLIT (türkçe) almancası

1. n. Kosmopolit
2. Weltbürgeradj. weltbürgerlich
Kozmopolit, ya da kozmopolitan genel olarak bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumudur. Bu durum bütün insanlığın tek bir ahlaki topluluğa ait olduğu fikrinden ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik ve vatanseverlik gibi tekil toplumcu düşünce akımlarına ve ideolojilere karşıt bir anlayıştır. Özellike bu tür tekilci akımların aşırı etkinleşmesiyle ortaya çıkabilecek olan ırkçılığa tepki olarak da kullanılmaktadır. İdari, siyasi ve ekonomik olabileceği gibi kültürel, ahlaki ya da toplumsal da olabilir.

Kelimenin kökeni ve anlamı

Kozmopolitan Yunanca ``cosmos`` (evren) ve ``polis`` (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir. Türk Dil Kurumu`na göre: "Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer" ve/veya "ulusal özelliklerini yitirmiş kimse" anlamına gelmektedir.

sosyoloji-taslakKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kozmopolit maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar