Astronomide, bir gökcismine bir diğer gökcisminin çarpması sonucu yüzeyde oluşan çöküntüye verilen ad Meteor krateri

KRATER (almanca) türkçe anlamı
1. i. krater (m)
KRATER (türkçe) anlamı
2. Yanardağ ağzı.
KRATER (türkçe) anlamı
3. yanardağ ağzı.
KRATER (türkçe) ingilizcesi
1. [Krater]n. caldera
2. basin-like crater at the summit of a volcano
3. crater
4. bowl shaped pit
5. hole formed by the explosion of a mine or other explosiven. cratern. crater
chimney,
Krater (almanca) ingilizcesi
6. n. caldera
7. basin-like crater at the summit of a volcano
8. crater
9. bowl shaped pit
10. hole formed by the explosion of a mine or other explosive,
KRATER (türkçe) fransızcası
1. cratère [le]
KRATER (türkçe) almancası
1. n. Krater
Astronomide gökcisimlerine diğer gökcisimlerin çarpması sonucu oluşan yarıklara verilen isimdir.

Bir yanardağın ağzında meydana gelen çukur. Bu çukur bâzan yanardağın eteğinde de bulunabilir. Kraterin şekli ve ebâtları, yanardağın püskürttüğü lavın yapısına ve yanardağın etkinliğine göre değişmektedir. Kül, cüruf ve asit lavlar çıkaran yanardağların kraterleri çoğunlukla huni veya köse şeklindedir. Bazaltlı lavlar çıkaranlarınki ise, genelde leğen veya çanak şeklinde olur.

Kraterlerin iç kenarları, dış yamaçlarından genelde daha diktir. Kraterlerin bâzıları iç içe olabilir. Bunlar tek bir püskürmenin ürünü değildir. Kraterlerin büyük ebatta olanlarına kaldera denir. Bunun en büyük özelliği, genişliğinin derinliğinden fazla olmasıdır. Kalderalar çoğunlukla patlama veya çökme netîcesinde ortaya çıkmıştır.

Kraterlerin tabanlarında bâzan su birikerek bir göl meydana gelir ve bu tür göllere krater gölü denir. Dünyânın en büyük krater gölü ABD’nin Oregon eyâletindeki krater gölüdür. Ayrıca büyük meteorların yeryüzüne düşmesi büyük çukurlar meydana getirir. Bunlara da meteor krateri denir. Büyük sahra ve ABD’nin güney doğusunda bu tip kraterlere rastlanır.

Kraterlerin bir değişik şekli de patlak çukurlar olup bunlara patlama krateri denir. Dâire veya oval şekilleri olan bu tür kraterler başlangıç hâlindeki veya etkinliklerinin son bulduğu bölgelerde ortaya çıkar. Çukurların yamaçları oldukça dik ve çapı genelde 400-500 m arasında değişir. Bâzılarının içinde su birikerek patlama krateri gölleri meydana gelir.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde krater gölleri vardır. Nemrut Dağındaki, Nemrut Gölü en büyük krater gölüdür. Diğer krater göllerinden bâzıları şunlardır: Tuzla Gölü, Acıgöl (Konya), Acıgöl (Nevşehir), Gölcük (Isparta).

Ayrıca bakınız

Yanardağ krateri

İç Bağlantılar

 • Meteor
 • Dünyanın en büyük Kraterleri

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Krater Gölü

  Krater gölü, yanardağların kraterinde suların toplanmasıyla oluşan göllere denir. Kraterin dibinde yer alan yanardağ bacası, taşlanan lav tarafından tıkandığında, yağışlar ve eriyen karlar krater içinde birikir.Türkiye’deki en büyük krater gölü, 12 km² yüzölçümlü ...

  Meke Krater Gölü

  Meke Krater Gölü, Konya`nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar-Ereğli yolunun 7. km.`deki sapaktan 2 km. içerdedir.

  Krater Gölleri

  Krater gölü, yanardağların kraterinde suların toplanmasıyla oluşan göllere denir. Kraterin dibinde yer alan yanardağ bacası, taşlaşan lav tarafından tıkandığında, yağışlar ve eriyen karlar krater içinde birikir.

  İbn Firnas (krater)

  İbn Firnas (krater) (Arapça: (ابن فرناس (فوهة قمرية), Berberi astronom ve şair, İslâm bilgini Abbas Kasım İbn Firnas anısına ismi verilen, Ay üzerinde güneybatıda King ve Ostwald kraterlerine yakın bir yerde 89 km çapındaki bir krater.

  Krater Gölü Ulusal Parkı

  Krater Gölü Ulusal Parkı (İngilizce:''Crater Lake National Park'' , ABD'nin Oregon Eyaleti'nin güneyinde bulunan ulusal park.

  Krater Derinliği

  krater derinliği (çarpışma krateri, volkanik krater veya çöküntü krateri); yüzeyden, kraterin alt kısmına veya kraterin kenarından, alt kısmına doğru ölçülebilir.

  Clausius (krater)

  Clausius, Lacus Excellentiae'nin belirlemiş olduğu küçük karanlık düzlük içerisinde Ay'ın güney-batı parçasında bulunan bir ay krateridir. Clausius'un kenarı, kuzey-güney yönüne doğru uzanan hafif oval şekilli, alçak ve keskindir. Kraterin adı resmen 1935 yılında ...

  Etna

  Etna Sicilya Adasında Avrupa’nın en yüksek, dünyanın ise büyük volkanlarından biri. Faal bir volkandır. Catania’nın 29 km kuzeyindedir. Eski Yunanca ismi Aitne, Roma dilinde Aetna idi. Sicilyalılar bugün Mongibello demektedirler. Deniz seviyesinden 3308 m yüksektedir. Volkanın bir ...

  Mars

  Mars ya da Merih, Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adla adlandırılmıştır. Literatürde kullanılan diğer adlarından biri, yüzeyinde yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme ...

  Sharp

  Sharp şu anlamlara gelebilir:

  Black

  Black şu anlamlara gelebilir:

  Ay

  Ay, dünyanın tek doğal uydusu. Dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazla olan çapı ile güneş sistemi içinde en büyük uydulardan biridir. Dünya etrafında her kameri ayda bir eliptik yörünge etrafında dönüşünü tamamlar. Dünya ve güneşe kıyasla yerine bağlı olarak ...