KRITIK (almanca) türkçe anlamı

1. i. eleştirme (f)
2. kritik (f)

KRITIK (türkçe) anlamı

3.
4. 1 . Eleştiri.
5. 2 . sıfat Ciddi.
6. 3 . sıfat
mecaz Nazik.

KRITIK (türkçe) anlamı

7. tehlikeli
8. endişe veren (durum): solunum cihazına bağlandı
9. hastanın durumu çok kritik
10. eleştirmen.bunalım
11. sıkıntı
12. kargaşanın olduğu zaman.eleştiri.

KRITIK (türkçe) ingilizcesi

1. [Kritik]n. criticism
2. disapproval
3. inspection
4. censure
5. review
6. critiqueadj. critical
7. crucial
8. tight
9. climacteric
supremen. review,

kritik (almanca) ingilizcesi

10. n. criticism
11. disapproval
12. inspection
13. censure
14. review
15. critique

KRITIK (türkçe) fransızcası

1. critique [la]

KRITIK (türkçe) almancası

1. n. Kritik

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kritik-analitik Düşünce

  Kritik-analitik düşünme, bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve ...

  Kritik Analitik Düşünce

  Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır.

  Kritik Tehlikedeki Türler

  Kritik tehlikedeki türler (CR), neslinin tükenme riski had safhada olan türlerdir. Dünya Korunma Birliği'nin (IUCN) yazdığı listeye göre 3071 türün (1528 hayvan, 1541 bitki ve 2 mantar) nesli kritik tehliklede.

  Kritik Mach Sayısı

  kritik Mach sayısı kanattaki küçük bir bölge üzerindeki akışın ses hızına ulaştığı en küçük mach sayısıdır.

  Nesli Tehlikedeki Kritik Türler

  Kritik tehlikedeki türler (CR), neslinin tükenme riski had safhada olan türlerdir. Dünya Korunma Birliği'nin (IUCN) yazdığı listeye göre 3071 türün (1528 hayvan, 1541 bitki ve 2 mantar) nesli kritik tehliklede.

  En Yüksek Kritik ısı

  En yüksek kritik ısı, zoolojide belli bir türe dahil pek çok bireyin organize edilmemiş hareketle karşılık vereceği, hayvanı olası ölümüne maruz bırakan ısıdır. Bu konu özellikle, bir organizmanın hareketlerinin kısıtlandığı ve termal stresin azaldığı mikrohabitat ...