Kromozomlar

Kromozomlar, hücre nukleusu içindeki ipliksi yapılardır. Bunlar, molekül yapısı, gelişme ve metabolizmayı belirleyici genetik bir kod taşıyan desoksiribonükleik asitten oluşurlar. İnsan somatik hücresinde, bir çift cinsiyet kromozomundan (erkekte X ve Y; kadında iki X kromozomu) ve yirmi iki çift otosomdan oluşan kırkaltı kromozom vardır.

Kromozomlar hakkında bilgiler

Kromozomlar, hücre nukleusu içindeki ipliksi yapılardır. Bunlar, molekül yapısı, gelişme ve metabolizmayı belirleyici genetik bir kod taşıyan desoksiribonükleik asitten oluşurlar. İnsan somatik hücresinde, bir çift cinsiyet kromozomundan (erkekte X ve Y; kadında iki X kromozomu) ve yirmi iki çift otosomdan oluşan kırkaltı kromozom vardır. Kromozomlardaki sayı ve morfoloji anomalilerini belirlemek için mikroskopik inceleme teknikleri geliştirilmiştir.

Son on yıl içinde sayısız sendromlar ve sporadik anomaliler ile, belirlenmiş kromozom bozuklukları arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Teşhis edilebilen otosom anomalileri çoğu zaman şiddetli zeka geriliği ve belirgin anatomik değişimlere eşlik etmektedir. Mongolizm (bkz.) ve kedisesi sendromu (bkz.) teşhis edilen otosom anomalileriyle ilgili görülen durumların örnekleridir. Teşhis edilebilen cinsiyet kromozomu anomalileri çoğunlukla cinsiyet kromozomu sayısı bakımındandır. Bu anomaliler ender olarak belirgin fizik formasyon bozuklukları ve şiddetli zeka gerilikleriyle, daha sık olarak da, özellikle kişilik alanında psikiyatrik değişimlerle ilgilidir. XYY sendromu (bkz.) ilginç bir örnektir ve karakteristiği erkeklerde fazla bir Y kromozomu olup kişide katillik ve şiddet eylemlerine yatkınlık yaratır.

Gözle görünen kromozom değişimleri gross bozuklukları yansıtır, fakat daha küçük kromozom değişiklikleri, veya mikroskopta görünmeyen nokta mütasyonlar, doğuştan gelen metabolizma bozuklukları gibi kalıtsal durumların nedenidir.

Kromozomlar, çok düzenli olarak, kendi üstüne sarmallanmış devasa DNA molekülleridir. Bu moleküllerin dizilmesindeki en ufak bir hata, hücrelerin bölünmesini engelleyebiliyor. 46 kromozoma dağılmış olan DNA’nın iki omurgasını oluşturan 3 milyar 200 milyon baz var. Her gen, yaşamın olmazsa olmaz işlevlerini yerine getirmek üzere, hücrelere gerekli komutları veren 10-20 bin bazdan oluşuyor. DNA şeridinin büyük kısmı çöp DNA olarak değerlendiriliyor. Bu iş görmeyen bu kısım, genleri bir bobin gibi sarmallayarak, onların DNA kopyalaması sırasında kırılmaları önlemektedirler. İnsanlığın geleceğinin yazılı bulunduğu kromozomlar bizlerin kimlik kartlarını olusturur. Her bir kromozomun üzerinde hangi gen setlerinin bulunduğu ve işlevleri üzerindeki çalışmalar yeni yeni bilgiler vermekte. İnsanın hangi hastalıklara yakalanabileceği, ne kadar uzun yaşayacağı, zeka kapasi, korkaklık, saldırganlık gibi tüm özelliklerin belirlendiği emir kipleridir kromozomlar. Aşağıda bu kromozomlarda meydana gelebilecek bozuklukların yol açabileceği bazı hastalıklar ve kromozomun etkileri belirtiliyor.

Kromozomlar, hücre nukleusu içindeki ipliksi yapılardır. Bunlar, molekül yapısı, gelişme ve metabolizmayı belirleyici genetik bir kod taşıyan desoksiribonükleik asitten oluşurlar. İnsan somatik hücresinde, bir çift cinsiyet kromozomundan (erkekte X ve Y; kadında iki X kromozomu) ve yirmi iki çift otosomdan oluşan kırkaltı kromozom vardır. Kromozomlardaki sayı ve morfoloji anomalilerini belirlemek için mikroskopik inceleme teknikleri geliştirilmiştir.

Son on yıl içinde sayısız sendromlar ve sporadik anomaliler ile, belirlenmiş kromozom bozuklukları arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Teşhis edilebilen otosom anomalileri çoğu zaman şiddetli zeka geriliği ve belirgin anatomik değişimlere eşlik etmektedir. Mongolizm (bkz.) ve kedisesi sendromu (bkz.) teşhis edilen otosom anomalileriyle ilgili görülen durumların örnekleridir. Teşhis edilebilen cinsiyet kromozomu anomalileri çoğunlukla cinsiyet kromozomu sayısı bakımındandır. Bu anomaliler ender olarak belirgin fizik formasyon bozuklukları ve şiddetli zeka gerilikleriyle, daha sık olarak da, özellikle kişilik alanında psikiyatrik değişimlerle ilgilidir. XYY sendromu (bkz.) ilginç bir örnektir ve karakteristiği erkeklerde fazla bir Y kromozomu olup kişide katillik ve şiddet eylemlerine yatkınlık yaratır.

Gözle görünen kromozom değişimleri gross bozuklukları yansıtır, fakat daha küçük kromozom değişiklikleri, veya mikroskopta görünmeyen nokta mütasyonlar, doğuştan gelen metabolizma bozuklukları gibi kalıtsal durumların nedenidir. bkz. Genetik ve cinsel kalıtım

1. Kromozom: En büyük kromozom. . . Alzheimer hastalığı, prostat kanserine eğilim, baskın sağırlık, doğuştan katarak, Rh faktörü, akciğer kanserine yatkınlık

2. Kromozom: Sık görülen birçok hastalığa neden oluyor. belleğin oluşumuyla ilgili bilgiler, kolon(kalın bağırsak) kanseri, kas gelişimini engelleyen gen, doğuştan gece körlüğü, 2 tip şeker hastalığı.

3. Kromozom: Cinsel yaşam için çok önemli bir kromozom. kolon kanseri, obezite(ciddi şişmanlık), şizofreniye yatkınlık, doğuştan ilerleyici olmayan gece körlüğü.

4. Kromozom: Cücelik(akondroplazi), huntington koresi(40 yaşından sonra titremeleri izleyen bunama), baskın sağırlık, diabet, alkol bağımlılığına eğilim, manik depresif psikoz, sedef hastalığı, parkinson hastalığı.

5. Kromozom: Duygusal zekaya ilişkin kromozom. Dikkat kusuru, Akne, saç dökülmesi, ilerleyici işitme kaybı

6. kromozom: Şizofreniye eğilim, bağışıklık sistemi , disleksiye yatkınlık, kroner damar sertliği, epilepsi

7. Kromozom: Kolon kanseri, sinir sistemi tümörü, otizm(içedönüklük), şizofreniye yatkınlık, kronik akciğer iltahabı, şişmanlık

8. Kromozom: Erken sara, Werner hastalığı(çocuğun erken yaşlanması), kalıtsal kellik, şizofreniye yatkınlık, genel saraya yatkınlık, guart

9. Kromozom: Kötü huylu deri kanseri, galaktozemi (çocukta sütü sindirememe durumu), hirsutizm(aşırı kıllanma), ABO kan sistemi

10. Kromozom: Yarık dudak damak, işitsel belirtilerle kısmi sara, vitiligo(deride bölgesel pigment yokluğu), obezite, retinanın atrofisi

11. Kromozom: Diyabet, Hemoglobin hastalığı), drepanositoz(kan hastalığı), manik depresif psikoz, kalp aritmisi, iris tabakası yoğunluğu

12. Kromozom: İltihaplı bağırsak hastalıklarına yatkınlık, vitamine bağlı raşitizm(D vitamini metabolizmasında kusur), astım, alkol etkenli yüz kızarması, diabet

13. Kromozom: Baskın sağırlık, göğüs kanseri, retina kanseri(retinablastom), kalıtsal gece işemesi, erken meme kanseri(BRCA2 geni)

14. Kromozom: Alerjiye yatkınlık(egzama), Sağırlık(dil gelişiminden sonra), siroz, alzheimer

15. Kromozom: Doğuştan beyin özrü, Disleksiye eğilim, Marfan hastalığı(basketciler gibi uzun el ve ayak ile çok uzun boy), Kroner damar sertliği.

16. Kromozom: Manik depresif psikoz, hemoglobin hastalığı, katarak, iltahaplı bağırsak hastalığı(Crohn hastalığı), yüksek tansiyon

17. Kromozom: Meme kanserine eğilim(BCCR geni), Tüm kanserlere eğilim, ağır astım, yumurtalık kanserine eğilim(BRCA 1 geni), cücelik, sedef hastalığına yatkınlık, bunama, diabet

18. Kromozom: Manik depresif psikoz, erken obozite, kızıl saç, yüksek miyop, kolon kanseri. pankreas kanseri

19. Kromozom: Migren, baskın sağırlık, geç dönem alzheimer hastalığı, kroner damar sertliği, auralı ve beyin lezyonlu migren krizleri

20. Kromozom: Boy uzunluğu belirleyicisi, uykusuzluk, diabet, baskın gece sarası, birleşik bağışıklık yetmezliği

21. Kromozom: Alzheimer hastalığı, amyotrofik lateral skleroz(Stephen Hawking’in hastalığı), manik depresif psikoz, Down sendromu, ilerleyici miklonik sara, parkinson, lösemi.

22 Kromozom: doğumsal kalp hastalığı, Kedi gözü sendromu, Şizofreniye eğilim, otizm(içe dönüklük), zeka geriliği, glikoz ve galaktoz sindirim bozukluğu, kemik iliği oluşumunu düzenliyor

23. Kromozom(Y): Erkeklik cinsiyetini belirliyor, cinsel organların gelişimini düzenliyor.

24. Kromozom(X): İki adet kromozomu taşıyan bebek kız oluyor. Bu kromozomdaki dejenerasyon;kas erimesi ve cüceliğe yol açıyor.

bkz. Genetik ve cinsel kalıtım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eşeysel Kromozomlar

İnsanların somatik hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Dişideki 23 çift kromozom, mayoz bölünmede 22A+X şeklinde belirir.

Sperm

Sperm, erkeğin üreme hücresidir. Testislerde oluşan bu hücrelerin üretimi ergenlik döneminde başlar. Baş kısmında döllenme sırasında yumurtaya aktaracağı kalıtsal bilgi taşır.Kuyruğu vardır ve haraketlidr. Bir çiftleşme sırasında 300 milyon sperm salınır. Ancak yumurtaya ...

Çekirdekçik

Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Çekirdekçik; bakteriler, çekirdek içeren alyuvarlar ve sperm hücreleri dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir.

Gen

Gen Alm. Gene (n), Fr. Gene (m), İng. Gene. Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleri. Genetik unsurun en küçük parçası. Gen terimi ilk olarak 1909’da Johannsen ...

Genetik

Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan, genin yapı ve görevlerini araştıran bilim dalı. Genetik, (Yunanca'dan genno γεννώ= doğum vermek) canlının bütün ...

Mitoz

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla,

Hücre

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı ...

Kromozom

Kromozom, (Yunanca'dan: chromos = renk + soma = vücut) Her canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Çekirdeğin içinde ise kromozom ...

Düşük

Düşük Alm. Abortus (m), Fr. Avortement (m), İng. Abortion. Ana rahmindeki bebeğin, yaşama kabiliyeti kazanmadan dışarıya çıkarak gebeliğin sona ermesi. Yaşama kabiliyetini kazanma devresi genel olarak 20 ile 28. gebelik haftaları arasında bulunmaktadır. Genellikle; 20. haftadan ...

GENOM

Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bütün genetik bilgiyi içeren kromozom setinin tamamına genom denir. Başka bir değişle Bir organizmayı oluşturmak için gerekli bilgilerin toplamına genom denir.

Karyokinez

Çekirdek bölünmesi (''Karyokinez'') profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört ayrı evrede incelenir.

Homolog Kromozom

Homolog kromozom, biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan kromozomlardır. Gen dizilişleri genelde farklı olabildiği gibi aynı da olabilir. Mayoz bölünme sırasında tetrat, sinaps ve crossing-over homolog kromozomlar arasında görülür. Sinaps, mayoz ...

KALITIM

Kalıtım fiziksel ve psikolojik karakterlerin ana-babadan, çocuklarına nakledilmesi. Bu karakterler, hatta içgüdü davranışları nesilden nesile kromozomların üzerindeki kalıtım birimleri (genler) tarafından nakledilir. Genetik ilmi, kalıtımın dayandığı fizyolojik ve biyokimyasal ...