Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Başladı

Kurtuluş Savaşı dört dönemde incelenir. Buna göre:

1. I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
2. Örgütlenme dönemi: 19 Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.
3. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır. 1
4. Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.

Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı 31 Ekim 1918 de mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması ile başlamıştır.
0 Yorum Yap
Kurtuluş savaşının başlangıcı örgütlenme döneminin dahil edilmesiyle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır diyebiliriz. Yani 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamıştır. Çünkü kurtuluşa giden yolda örgütlenmek gerekir.
0 Yorum Yap
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar