Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Başladı

Kurtuluş savaşının başlangıcı örgütlenme döneminin dahil edilmesiyle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır diyebiliriz. Yani 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamıştır. Çünkü kurtuluşa giden yolda örgütlenmek gerekir.
0 Yorum Yap
0 Yorum Yap
Kurtuluş Savaşı dört dönemde incelenir. Buna göre:

1. I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
2. Örgütlenme dönemi: 19 Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.
3. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır. 1
4. Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.

Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı 31 Ekim 1918 de mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması ile başlamıştır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar