Kurultay

Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

KURULTAY (türkçe) anlamı

1. bir kurumun
2. temel işleri konuşmak için belli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı
kongre.

KURULTAY (türkçe) anlamı

3. 1 . Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
4. 2 . Bir kuruluşun
5. temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı
6. kongre
7. Dil Kurultayı.-
8. 3 . tarihEski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
9.

KURULTAY (türkçe) ingilizcesi

1. [Kurultai]n. general assembly
2. public meeting
3. legislative assembly
4. general gathering of all parties involved,

KURULTAY (türkçe) fransızcası

1. congrès [le]
2. assises

KURULTAY (türkçe) almancası

1. Kongreß
2. Tagung
Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

Kurultay`ı diğer toplantılardan ayıran özellikler

  • Kurultay sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için bağlayıcı özellik taşır.
  • Kurultay eğitim amaçlı bir toplantı değildir.
  • Kurultay bir kurum tarafından kurum bünyesinden kişilerce düzenlenir. Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.


İsim-taslak

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kurultay maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar