Kurum

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

KURUM (türkçe) anlamı

1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is:
2. Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.- Halikarnas Balıkçısı.

KURUM (türkçe) anlamı

3. kuruluş
4. müessese
5. tesis
6. kendini büyük ve önemli gösterme davranışı
7. büyüklenme
8. tekebbür
9. azamet
10. evlilik
11. aile
12. ortaklık
13. mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey
14. müessese: evlilik kurumu. aile kurumu .
15. ocak bacalarında biriken ya da çevreye savrulan kalın is.

KURUM (türkçe) ingilizcesi

1. n. foundation
2. establishment
3. corporation
4. institution
5. institute
6. airs
7. vanity
8. pose
9. conceit
10. haughtiness
11. shop
12. smut
13. soot
14. swagger

KURUM (türkçe) fransızcası

1. (gurur) fierté [la]
2. morgue [la]
3. orgueil [le]
4. (is) suie [la]
5. (kuruluþ) établissement [le]
6. institut [le]

KURUM (türkçe) almancası

1. n. Board
2. Eitelkeit
3. Hochmut
4. Institution
5. Körperschaft
6. Korporation
7. Ruß
Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Toplum bilimsel Tanımı

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle davranış örüntüleri, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan, kültürün büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramıdır. Kurum denilince, `toplumsal kurum` anlaşılır.

Kurumlar, temel davranış örüntülerine göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Her bir toplumun kültürü, örfü, ananesi farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Bunlar,

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kurum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar