Kurum

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

KURUM (türkçe) anlamı

1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is:
2. Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.- Halikarnas Balıkçısı.

KURUM (türkçe) anlamı

3kuruluş
4müessese
5tesis
6. kendini büyük ve önemli gösterme davranışı
7büyüklenme
8tekebbür
9azamet
10evlilik
11aile
12ortaklık
13. mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey
14. müessese: evlilik kurumu. aile kurumu .
15. ocak bacalarında biriken ya da çevreye savrulan kalın is.

KURUM (türkçe) ingilizcesi

1. n. foundation
2establishment
3corporation
4institution
5institute
6airs
7vanity
8pose
9conceit
10haughtiness
11shop
12smut
13soot
14swagger

KURUM (türkçe) fransızcası

1. (gurur) fierté [la]
2. morgue [la]
3. orgueil [le]
4. (is) suie [la]
5. (kuruluþ) établissement [le]
6. institut [le]

KURUM (türkçe) almancası

1. n. Board
2. Eitelkeit
3. Hochmut
4. Institution
5. Körperschaft
6. Korporation
7. Ruß
Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Toplum bilimsel Tanımı

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle davranış örüntüleri, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan, kültürün büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramıdır. Kurum denilince, `toplumsal kurum` anlaşılır.

Kurumlar, temel davranış örüntülerine göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Her bir toplumun kültürü, örfü, ananesi farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Bunlar,

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kurum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar