Kütle Nedir?

kütle nedir? kütle nedir?
2010-01-08T12:30:58+02:00
Madde miktarına kütle denir. Kütle birimi kilogram ya da gram'dır. Başka ağırlık birimleride vardır.

Kütle nasıl ölçülür?Katıların kütlesi:
Katıların kütlesi "terazi" adı verilen aletler ile ölçülür. Eskiden terazilerin iki tane kefesi vardı. Bu kefelerden birinin içine kütlesi ökçülecek madde konurken, diğer kefeye ağırlıkları belli olan cisimler konurdur. İki kefede aynı olan hizaya gelinceye kadar diğer kefeye ağırlık konmaya devam edilirdi. Kefeler dengelendiğinde ağırlıklar toplanır, öylece tartılan cismin kütlesi bulunmuş olurdu. Günümüzde ise elektronik tartılar en hassas şekilde katı cisimleri kütleleri yani ağırlıklarını ölçmektedir.

Sıvıların kütlesi:
Önce boş kabın kütlesi ölçülür. Ayrıca boş kabın kütlesine dara denir. Sonra sıvı konur ve tekrar tartılır. Sıvı ve kabın toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt kütleden dara çıkartılır bunada net kütle adı verilir.

Gazların kütlesi:
Önce havası alınmış boş kabın; bu balon yada top da olabilir, kütlesi ölçülür. Ayrıca boş balonun kütlesine dara denir. Sonra balon şişirilir ve tekrar tartılır. Hava ve balonun toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt kütleden dara çıkartılarak sonuç elde edilir. Bu sonuca net kütle denir.
0 Yorum Yap
kütle nedir? kütle nedir?
2009-12-08T03:25:49+02:00
1. Kütle, katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Kütle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Kütle, belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. Kütle, fizik biliminde; bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.
0 Yorum Yap
kütle nedir? kütle nedir?
2009-11-25T23:27:43+02:00

Kütle


Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir.Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.

Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle denir.Ayırt edici özelliktir ve d sembolüyle gösterilir.Özkütle=kütle/hacim yani d = m / V dir. Özkütle kütle ve hacime bağlı değildir. Çünkü kütle artıkça hacimde orantılı olarak artacağından özkütle sabit kalır. Fakat cismin kütlesi sabit kalıp ve sıkıştırılarak hacmi azalırsa özkütle artar. Birden fazla sıvının türdeş olarak karışmasıyla meydana gelen karışımın özkütlesi dkarışım = karışıma giren sıvıların kütleleri toplamı / karışıma giren sıvıların hacimleri toplamı yani dk = m1 + m2 + ... / v1 + v2 + ... dır. Karışımın özkütlesi karışıma giren sıvıların özkütleleri arasında yer alır. Sıvılar eşit hacimde karışıma katılıyorlarsa dk = d1 + d2 / 2 formülüyle, eğer sıvılar eşit kütlede karışıyorlarsa dk = 2 . d1 . d2 / d1 + d2 formülüyle bulunur.

Sözlüksel anlamı


1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. fiz. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

1. Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.

2. Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.

Bir ölçü birimi "kütle"


Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. 10 ar 10 ar küçülür. +4 derece sıcaklıkta 1 dm3 hacimli saf suyun kütlesine 1 kg denir.

Hektogram: Kilogramın 10 da biridir. Kısaca hg şeklinde gösterilir.
Dekogram: Kilogramın 100 de biridir. Kısaca dag şeklinde gösterilir.
Gram: Kilogramın 1000 de biridir.

Gramın As Katları
Desigram: Gramın 10 da biridir. Kısaca dg şeklinde gösterilir.
Santigram: Gramın 100 da biridir. Kısaca cg şeklinde gösterilir.
Miligram: Gramın 1000 da biridir. Kısaca mg şeklinde gösterilir.

Kilogramın Katları:
1 Kental = 1q = 100 kg.
1 Ton = 1t = 1000 kg.

Brüt kütle - dara = net kütle
Brüt kütle - net kütle = dara
Dara + net kütle = Brüt kütle
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar