Güçlü bir diní saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; diní görüş ve inançlardan oluşmaktadır.

KUTSAL (türkçe) anlamı

1. güçlü bir dinsel saygı uyandıran ya da uyandırması gereken
2. kutsi
3. mukaddes
4. tanrı'ya adanmış olan
5. tanrısal olan.
6. tapınılacak ya da yolunda can verilecek derecede sevilen
7. kutsi
8. mukaddes
9. bozulmaması
10. dokunulmaması
11. karşı çıkılmaması gereken
üstüne titrenilen.

KUTSAL (türkçe) anlamı

12. 1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken
13. kutsi
14. mukaddes
15. 2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen
16. kutsi
17. mukaddes
18. Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım.- H. E. Adıvar.
19. 3 . Bozulmaması
20. dokunulmaması
21. karşı çıkılmaması gereken
22. üstüne titrenilen:
23. Demokraside
24. insanın en doğal
25. en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur.- N. Cumalı.
26. 4 . felsefeTanrı'ya adanmış olan
27. tanrısal olan.

KUTSAL (türkçe) anlamı

28. (Türkçe) Erkek ismi - Kudsi
29. kutlu mübarek
30. mukaddes

KUTSAL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. holy
2. blessed
3. sacred
4. saintly
5. divine
6. heavenly
7. celestial
8. inviolate
9. sacramental
10. sacrosanct
11. saint
12. sainted
13. sanctified
14. sanctus
15. solemn
16. venerable
17. pref. hiero,

KUTSAL (türkçe) fransızcası

1. sacré/e
2. saint/e

KUTSAL (türkçe) almancası

1. adj. heilig
2. sakral
3. tabu
4. weihevoll
Güçlü bir diní saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; diní görüş ve inançlardan oluşmaktadır.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kutsal maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kutsal Kitap

  Kutsal Kitap terimi Türkçe'de, biri genel diğeri olmak üzere iki farklı anlamda kullanılır.

  Kutsal Kitaplar

  Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

  Kutsal Ruh

  Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki üçlü teslisin üçüncü ayağıdır. (İbranice'de "רוח הקודש" şeklinde yazılır "Ruah haqodesh" şeklinde okunur; Holy Ghost-Kutsal Hayalet olarak da adlandırılır). Birçok Hırıstiyan perspektifine göre ...

  Kutsal İttifak

  Rus çarı I. Aleksandr, Avusturya imparatoru I. Franz ve Prusya kralı III. Friedrich Wilhelm'in, Napoleon'un yenilgisinin ardından başlayan II. Paris Antlaşması görüşmeleri sırasında kurdukları ittifak (26 Eylül 1815). Siyasal ve toplumsal yaşamda Hristiyan ilkelere bağlılığı ...

  Kutsal Topraklar

  Kutsal Topraklar, İbrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam için önem arz eden, günümüzde üzerinde İsrail ve Filistin'in bulunduğu topraklara verilen özel isim.

  Mans'ın Kutsal Kuralları

  MANS’ın Kutsal Kuralları "HOLY ORDER OF MANS"Earl Blighton tarafından kurulmuş Hindu ve Hıristiyanlık dinlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış dini harekettir. “Evrensel Yaratılış Kanunu”nu öğretir.Eski Hıristiyan inanışlarını savunurlar.

  Kutsal Kase

  Hıristiyan dünyasında Hz. İsa’nın son yemeğinde kullandığı kupaya ‘Kutsal Kase’ deniyor. Çarmıha gerilmesi sırasında İsa’nın akan kanının bu kasede toplandığına inanılıyor.

  Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu

  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında Almanya, ...

  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Büyük Otto tarafından 962'de kurulan, başlangıçta Cermanya, İtalya ve Bourgognu'yu kapsayan ve 1806'da yıkılan imparatorluğun resmi adıdır.Büyük Otto'nun 2 Şubat 962'de taç giymesinden sonra, bu imparatorluk Batı Roma İmparatorluğu'nun ...

  Kutsal Emanetler

  Kutsal Emanetler İslam dini ve tarihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimiz ve diğer din büyüklerine ait bazı mübarek şahsi eşya ile hatıralara verilen ad. İslam tarihinde, mukaddes emanetlerin toplanması ve muhafazası Peygamber efendimiz zamanında başladı. ...

  Kutsal Geceler

  Kutsal geceler İslam dininin kıymet verdiği geceler. Bütün insanların ve alemin yaratıcısı Allahü teala kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe ...

  Kutsal Metinler

  Dinlerin doğrudan vahiy veya sezgi,ilham yoluyla insanlığa bir peygamber veya rişi aracılığıyla bildirildiğine inanılan ve kutsal kabul edilen, yazıya geçirilmiş veya sözlü/şifahi yolla aktarılan metinlerinin bütününü işaret eden ifade.

  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu

  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında Almanya, ...

  Kutsal Roma İmparatorluğu

  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında Almanya, ...