Kutup

KUTUP (türkçe) anlamı

1. yeryuvarlağının dönme ekseni üzerindeki iki noktadan her biri
2. gökküresinin
3. dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri
4. elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri.bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse
5. bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

KUTUP (türkçe) ingilizcesi

1. adj. polarn. pole
2. terminal

KUTUP (türkçe) fransızcası

1. pôle [le]

KUTUP (türkçe) almancası

1. n. Pol
  • Kutup bir mıknatısın farklı özellikler gösteren iki ucuna verilen isim.
  • Kutup `de
  • Arapça kökenli olup, aslında "eksen" anlamına gelen bu terim, bir çarkın veya benzer bir şeklin ekseni olarak sembolik kullanımında, yatay tekamülden dikey tekamüle geçişin sözkonusu olduğu "tezahür etmemiş alem"i simgeler.
  • İnsanlar arasında her dönemde var olmuş, tekâmül düzeyi çok yüksek, yüce bir amaca hizmet için doğmuş varlıkları ifade eder. Bunlar insanlığa tekâmül yolunda önemli katkıları olmuş, fakat genellikle isimleri bilinmeyen, ünlü olmayan kimselerdir.
  • Uzakdoğu ezoterizminde yerküre çakralarını ifede eder.
  • Kutup Devrin en büyük velîsi anlamında kullanılır. Her devrin ayrı bir kutbu olmuştur. Örneğin Musa peygamber zamanının kutbudur.
  • Kutup en yüksek derece anlamına gelir.


} }

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kutup maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar