Liman

Liman Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri, çeşitli tesisleri bulunan tabii veya sun'i olan deniz kenarı. Eski çağlardan beri tabii halde olan körfezler liman vazifesini görmüş, tekniğin ilerlemesiyle sun'i limanların yapımına ve kullanımına başlanmıştır. Tabii limanlardan faydalanılması, gemicilik tarihi ile başlar. Fakat sun'i limanların kullanma tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden en büyük liman faaliyetleri Akdeniz'de toplanmıştı.Çünk

LIMAN (fransızca) türkçe anlamı

1. port [le]
2. havre [le]
3. bassin [le]
4. rade [la]

LIMAN (türkçe) anlamı

5. Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına
6. yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak:On beş gün sonra
7. geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı.- H. Taner.

LIMAN (türkçe) anlamı

8. gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına
9. yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal ya da yapay sığınak.
10. sessiz
11. sakin bir ortam.

LIMAN (türkçe) ingilizcesi

1. [Liman]n. liman
2. v. file
3. smooth with a file
n. firth,

Liman (fransızca) ingilizcesi

4. (m) n. liman,

Liman İngilizce anlamı ve tanımı

Liman anlamları
  (noun) The deposit of slime at the mouth of a river
5. slime.
Liman tanım:
Kelime: liman
6. liman
7. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
8.

LIMAN (türkçe) fransızcası

1. port [le]
2. havre [le]
3. bassin [le]
4. rade [la]

LIMAN (türkçe) almancası

1. n. Hafen
2. Port
Liman Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri, çeşitli tesisleri bulunan tabii veya sun'i olan deniz kenarı. Eski çağlardan beri tabii halde olan körfezler liman vazifesini görmüş, tekniğin ilerlemesiyle sun'i limanların yapımına ve kullanımına başlanmıştır.

Tabii limanlardan faydalanılması, gemicilik tarihi ile başlar. Fakat sun'i limanların kullanma tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden en büyük liman faaliyetleri Akdeniz'de toplanmıştı.Çünkü büyük imparatorlukların kurulması ve mübadelelerin gelişmesi bu bölgede idi. Giritliler, Yunanlılar, Fenikeliler, gemilerini, geceleri kumsal yerlere çekiyorlardı. Daha sonra gemicilik gelişince tabii limanlar kullanılmaya başlandı. Miladdan önce eski Mısırlılar veFenikeliler, ilk defa liman ve dalgakıran yaptılar. Büyük İskender'in İskenderiye şehrini kurduğu zaman Pharos Adasını 1600 m uzunluğunda, 180 m genişliğinde bir yolla karaya bağladığı bu yolun iki yanına birer liman yaptığı bilinmektedir.

Ortaçağda denizcilik daha da gelişti. Bu sebepten limanlar büyük önem kazandı. Hele on dokuzuncu yüzyılda milletlerarası yarış dolayısıyla limanların sayısı çoğaldı. Ticaret limanları, askeri limanlar ayrı ayrı tesis edildi. Limanlara bağlı şehirler çok gelişti, bu yüzden buralardaki nüfus gitgide arttı.

Limanlar tabii, sun'i ve yarı sun'i olmak üzere üçe ayrılır:

Tabii limanlar: Burada, limana ait tesisleri kurmak kafidir. Buralara gemi rahatlıkla girip çıkabilir. Memleketimizde Sinop limanı, dünyada ise New York, Hong Kong limanları bu tip limanlardır.

Sun'i limanlar: Açık deniz kıyılarında kurulmuştur. Bu çeşit limanlar dalgakıranlarla korunur. Zonguldak, Mersin limanları bu tip limanlardır.

Yarı sun'i limanlar: Yarı tabii bir sığınağı olduğu halde sun'i olarak takviye edilmiş limanlardır. Limanlar kullanılış maksatlarına göre barınma limanları, askeri limanlar, balıkçı limanları gibi isimler alırlar.

Bir limanın rahatlıkla kullanılabilmesi için suyun en az 25-30 metre derinliğe sahib olması gerekir. Böylece, büyük tonajlı gemiler, karaya oturmadan limana rahatlıkla girip çıkabilir. Geniş limanlar ise gemilerin manevra yapmalarına elverişli olur. Gemilerin kolayca demir atabilmeleri için dip kısmı fazla kumlu ve fazla kayalık olmamalıdır. Büyük limanda gemilerin yükletilip boşaltılmasına yarıyan rıhtımlar, depolar, havuzlar bulunur.

Kıyıdan açıkta bulunan limanlar olduğu gibi, karaların içinde bulunan limanlar da vardır. Karaların içinde bulunanlar, kanal veya nehirlerle denize bağlıdır. Almanya'daki Hamburg limanı bu tip limanlardandır.

Akdeniz, Karadeniz ve Ege'ye tamamen hakim olan Osmanlılar zamanında, çeşitli limanlar yapıldı ve bunlardan istifade edildi. Devletin merkezi olan İstanbul'da, ilk önce Galata'da sonra da Haydarpaşa'da liman tesisleri kuruldu. Bunlar yetmediğinden Salıpazarı ve Tophane'de modern tesisler yapıldı. İstanbul, deniz trafiği bakımından dünyanın sayılı limanlarındandır.

Türkiye, üç yandan denizlerle çevrili olduğundan birçok liman yapılmıştır. Marmara'nın Trakya kıyılarında tabii liman yoktur. Anadolu yakasındaki Erdek tabii, Bandırma, suni bir limandır. Marmara'da en önemli liman İstanbul limanıdır. Haliç tam manasıyla tabii limandır.

Karadeniz'de Sinop'tan başka tabii liman yoktur. Samsun, karayolu ve demiryolu ile Anadolu'ya bağlı olduğundan önemli bir sun'i limandır. Trabzon'da ve Giresun'da da sun'i limanlar yapılmıştır. Karadeniz'in batı körfezinde pekçok liman bulunmasına rağmen doğudakilerin önemi daha büyüktür. Batı Karadeniz kıyılarındaki limanlardan İnebolu, Ereğli, Zonguldak limanları ile Doğu Karadeniz'deki Rize, Hopa, Ünye, Fatsa, Tirebolu küçük fakat ticari yönden önemli limanlardır.

Ege kıyılarında büyüklü küçüklü pekçok liman vardır. En önemli büyük liman, İzmir limanıdır. Bu liman yurdumuzun en geniş ve gemilerin korunması yönünden en elverişli bir tabii limanıdır. Alsancak'ta modern liman tesisleri mevcuttur. Ege Denizindeki diğer limanlar: Dikili, Foça, Ayvalık, Edremit, Güllük, Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Çeşme ve Marmaris'tir. Marmaris rüzgarlara karşı korunmuş tabii bir limandır.

Mersin, Antalya önemli limanlardır. Yurdumuzun en önemli ihraç merkezi olan Mersin'de çok modern bir liman yapılmıştır.

Modern bir limanda şunlar bulunur:

Gemi tezgahları, deniz uçağı hangarı, kalafat yeri, meteoroloji ve işaret merkezi, fener, rıhtım, liman ağzı, liman dışı, dalgakıran feneri, dalgakıran, şamandıra, römorkör, antrepola, silo, rıhtım, demiryolu, vinç, yük gemisi, sığ yerleri gösteren işaretler, liman havzası iskele, yolcu gemisi, vs.

Limanlarla ilgili bazı tabirler şunlardır:

Liman feneri: Denizde çarpışmayı ve diğer kazaları önlemek için, demirleri gemilerin baş ve kıç taraflarında belirli bir yüksekliğe çıkabilen beyaz sinyalli fener.

Liman ağzı: Gemilerin limana girip çıkmasını sağlayan ağız.

Liman hizmeti: Limandaki faaliyetlerin kontrol ve gözlem hizmeti.

Tıkalı liman: Suların çekilmesiyle ağızları kapanıp gemilerin giremediği limanlardır.

Talimat limanı: Uzak seferlere çıkacak gemilere bilgi vermek, onlara yardımcı olmak için büyük deniz yolları üzerinde bulunan limanlardır.

Uğrak limanı: Her çeşit geminin girip çıktığı limandır.

Ticaret limanı: Sadece ticaret gemilerine ayrılmış, yalnız bu işler için kullanılan limanlardır.

Yarı Cezir limanı: Suların normal seviyenin altına biraz düştüğü zaman bile ağzı girişe açık olan limanlardır.

Türkiye'de limanların, rıhtımların ve iskelelerin işletilmesi, Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) ile Denizcilik Bankası tarafından ortaklaşa yürütülür. Limanlarımızdan Antalya, Giresun, Hopa, İstanbul Avrupa Yakası (Salı Pazarı, Galata, Sarayburnu), Rize, Tekirdağ, Trabzon limanları işletme müdürlükleri Denizcilik İşletmesi Genel Müdürlüğüne; Bandırma, Derince, İskenderun İstanbul Anadolu Yakası (Haydarpaşa), Mersin, İzmir, Samsun limanları işletme müdürlükleri ile Van Gölü Feribot Müdürlüğü ise TCDD Limanlar Dairesi Başkanlığına bağlıdırlar (1993). Yurdumuzda başlıca büyük limanlar İstanbul, İzmir, Mersin, Bandırma, Antalya, İskenderun, Giresun, Trabzon, Derince ve Samsun'dadır. Bu limanların Avrupa seviyesinde olanları; İstanbul, İzmir ve Mersin'dir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Serbest Liman

  Serbest liman (Açık liman), bir ülkenin egemenlik sınırları içinde kalmakla birlikte ithalat, ihracat, transit ticareti, taşımacılık ve yeniden ihraç açısından açık duruma getirilen liman. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde görülen bir tür dar kapsamlı serbest ...

  Otto Liman Von Sanders

  Otto Liman Von Sanders (17 Şubat 1855 - 22 Ağustos 1929) 17 Şubat I855'te Stolp'da (bugün Polonya'da Slupsk) doğdu. 1874'te Essen muhafız birliğinde subaylığa başladı. 1911'de generalliğe yükseldi. I. Dünya Savaşı yaklaşırken, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri liderleri ateş ...

  Liman Yunusları

  Dişleri kaşık şeklindedir. Ağız-burun kısımları uzamamıştır. Balıkla beslenirler.

  Liman Von Sanders

  Otto Liman von Sanders (17 Şubat 1855, Stolp - 22 Ağustos 1929, Münih), Prusya Krallığı, Alman İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na subay ve danışman olarak hizmet eden Alman general. 17 Şubat 1855'te o dönem Almanya'ya bağlı Pomeranya bölgesindeki Stolp'da (bugün Polonya'da ...

  Liman, Hopa

  Liman, Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı bir köydür.

  Liman (anlam Ayrım)

  *Liman, Gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri,

  Liman (anlam Ayırım)

  Liman, gemi, tekne vs.

  Liman (doğal Oluşum)

  Liman nehir ağızlarında biriken çökeltilerin doğal bir set oluşturmasıyla meydana gelen göl görünümlü doğal oluşumlara denir. Liman denizde (akarsuların denizde oluşturdukları doğal set) ya da ırmak içlerinde (iki büyük ırmağın birleşme noktalarında) oluşabilir.

  Liman Lokantası

  Liman Lokantası; resmî veya özel yemekli toplantıların ve günümüzde basın toplantılarının da düzenlendiği, İstanbul'un tarihî bir lokantasıdır. Galata Rıhtımı'ndaki; Prof.

  Doug Liman

  Doug Liman (doğum: 24 Haziran, 1965) Amerikalı film yönetmeni ve yapımcısı. En çok ''Geçmişi Olmayan Adam'' (2002), ''Bay ve Bayan Smith'' (2005) ve ''Jumper'' (2008) filmleriyle bilinir.

  Liman Nedir

  Liman; gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır.

  İstanbul Liman Tüzüğü

  İstanbul Liman Tüzüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış 14 Nisan 1925 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 2. maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nun 24 Temmuz 1996 tarih ve 96/8442 nolu kararı ile belirlenmiş bir yönetmeliktir.

  Dünya Liman Günleri

  Dünya Liman Günü (Hollandaca: Wereldhavendagen), Rotterdam limanının ve Rotterdam şehrinin en büyük etkinliklerinden biridir. Amacı limanı tanıtmak ve perde arkasından ziyaretçilerine su üzerinde yapılan gösteri, sunum ve geziler ile Rotterdam Limanını halk ile ...