arkadaşlar örnek lirik şiirler varmı? varsa yazarmısınız ltfn??

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Edebi Türler

  Edebi türler, konu, üslup, biçim ya da amaçları açısından benzerlik gösteren edebiyat ürünlerinin oluşturduğu kategoriler. Sanat yapıtlarını sınıflandırmada genellikle rasgele kullanılan tür terimi, bir geleneği ya da benzer örnekleri ayırt etmek için sık sık kullanılan ...

  Derdmend

  Derdmend mahlasıyla yazmış olan şair Muhammed Zakir Muhammedsadıkoğlu Ramiyev (Rameev) klasik Tatar edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. 1917 Devrimi öncesi Çarlık Rusyasının en varlıklı ailelerinden birinden geldiği için Sovyet rejimi tarafından özellikle ...

  Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...

  Nazım Hikmet

  Nazım Hikmet Ran (1902-1963) 1902 yılında Selanik'de doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul'da Göztepe Taşmektep, Galatasaray Lisesi ilk bölümü (1914), Nişantaşı Numune Mektebi'nde tamamlamış, orta öğrenimi ise, daha 12 yaşında iken yazdığı "Bir Bahriyelinin Ağzından" adlı ...

  Yahya Kemal Beyatlı

  Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884 - 1 Kasım 1958), Türk şair ve yazar. 1884 Üsküp'te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. İlköğrenimini Üsküp'te gördü. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak ...

  Aşık Veysel

  Aşık Veysel Şatıroğlu (1894 - 1973), 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babası 'Karaca' lakaplı, Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel'in doğduğu sıralar, çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkisini çok şiddetli gösteriyordu. Çiçek ...

  Georg Heym

  Georg Heym (30 Aralık 1887 Hirschberg - 16 Ocak 1912 Berlin) Alman edebiyatçıdır. Heym, askeri bir avukatın oğludur.

  Mahmut Derviş

  Mahmut Derviş, (محمود درويش) (d. 13 Mart 1942, Al-Birwa - ö. 9 Ağustos 2008, Houston), Filistinli şair.

  Dilin Işlevleri Nelerdir

  açıklamamaları ile beraber yazarsanız sevinirim