Lokman

Lokman veya Lokman Hekim (حکیم لقمان), Kur'an'da ve islam anlatılarında bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi. Lokman Hekim'in İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir .

LOKMAN (türkçe) anlamı

1. (Arapça) Erkek ismi 1. Eski kavimlerde
2. ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
  • Lokman Hekim
  • Lokman Suresi
Önceki Paylaşımlar