Lomber Ponksiyon

Lomber Ponksiyon Özel bir iğneyle, omurga boşluğunun, omurilik bulundurmayan, fakat beyin omurilik sıvısı ihtiva eden bel kısımlarına, teşhis veya tedavi gayesiyle girilmesi. Üçüncü ve beşinci bel omurları arasındaki iki aralıktan birine, önce o bölge uyuşturularak, iğne ile girilir ve beyin omurilik sıvısının basıncı ölçülebilir; hücresel, biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkik için sıvı numunesi alınabilir. Bu işleme halk arasında, “bel suyu almak” da denir. Lomber ponksiyondan bazan

Lomber Ponksiyon Özel bir iğneyle, omurga boşluğunun, omurilik bulundurmayan, fakat beyin omurilik sıvısı ihtiva eden bel kısımlarına, teşhis veya tedavi gayesiyle girilmesi.

Üçüncü ve beşinci bel omurları arasındaki iki aralıktan birine, önce o bölge uyuşturularak, iğne ile girilir ve beyin omurilik sıvısının basıncı ölçülebilir; hücresel, biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkik için sıvı numunesi alınabilir. Bu işleme halk arasında, “bel suyu almak” da denir. Lomber ponksiyondan bazan tedavi gayesi ile de faydalanılır, bazı menenjit ve merkezi sinir sistemi kanserlerinde, ilgili ilaçlar, bu yolla direkt olarak merkezi sinir sistemine verilmiş olur. Röntgen tetkikleri için bu yolla, merkezi sinir sistemine ilaç veya hava, radyodinamik çalışmalar için radyoaktif maddeler verilebilir. Sadece belden aşağısının uyuşturulması gereken ameliyatlarda yine bu yolla, merkezi sinir sistemine anestezik ilaç verilebilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar