MAHCUZ (türkçe) anlamı
1. (Hacz. den) Huk: Hacz edilmiş. Mahkeme kararıyla rehin altına alınmış.
MAHCUZ (türkçe) anlamı
2. hacizaltına alınmış
3. hacizli
MAHCUZ (türkçe) ingilizcesi
1. sıfat (mahcu:z) Arapça ma§c°z,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Türkiye'deki Yargı Teşkilatı

    Somut hukuki uyuşmazlığa ilişkin davanın görüleceği mahkemeyi belirleyen yasalar yoluyla görev sınırları çizilen yargı erkine özgü işbölümü. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesi uyarınca “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce ...

    Türkiye'de Yargı Teşkilatı

    A) Adli Yargı Mahkemeleri