Mahiyet

MAHIYET (türkçe) anlamı

1. Bir şeyin içyüzü
2. aslı
3. esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu
4. künhü
5. esası
6. hakikatı. (Mâhiyet
7. hakikatten daha umumidir. Hakikat
8. mevcudatta
9. mahiyet ise
10. hem mevcudat hem ma'dumatta müstameldir.) (L.N.)(İnsanın kıymetini tayin eden
11. mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise
12. himmeti nisbetindedir. Himmet ise
13. hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar. İ.İ.)

MAHIYET (türkçe) anlamı

14. nitelik
15. bir şeyin görünmeyen özelliği
16. içyüz

MAHIYET (türkçe) ingilizcesi

1. true nature
2. character

MAHIYET (türkçe) fransızcası

1. qualité [la]
2. nature [la]
3. propriété [la]

MAHIYET (türkçe) almancası

1. Wesen
2. Art. Natur
3. Charakter
Önceki Paylaşımlar