Mahvetmek

MAHVETMEK (türkçe) anlamı

1
2. 1 . Yok etmek.
3. 2 . Bozup işe yaramaz duruma getirmek:
Kuraklık ekinleri mahvetti.- .
4. 3 . Onmaz duruma getirmek:
Beni bu güzel havalar mahvetti / Böyle havada istifa ettim / Evkaftaki memuriyetimden.- O. V. Kanık.
5. 4 . Boşa gitmesine sebep olmak
heba etmek:
Ufak bir dikkatsizlik bütün emeklerimi mahvetti.- .

MAHVETMEK (türkçe) anlamı

6 yok etmek
7. ortadan kaldırmak
8. boşa gitmesine neden olmak
9. heba etmek.bozup işe yaramaz duruma getirmek.onmaz duruma getirmek .

MAHVETMEK (türkçe) ingilizcesi

1 v destroy
2ruin
3devastate
4exterminate
5smash
6. smash up
7wreck
8. bang up
9bankrupt
10barbarize
11bugger
12. bugger up
13canker
14cook
15corrupt
16. cut up
17damn
18dish
19. do for
20finish
21. make havoc of
22. play havoc with
23. work havoc
24kill
25. lay low
26pulverize
27queer

MAHVETMEK (türkçe) fransızcası

1. anéantir
2. effacer
3. supprimer
4. briser
5. exterminer
6. perdre
7. user

MAHVETMEK (türkçe) almancası

1. v. heimsuchen
2. ruinieren
Önceki Paylaşımlar