Major

Major

Binbaşı, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi bölük veya tabur komutanlığı olan ve Yüzbaşıyla Yarbay arasındaki askerî rütbe.

MAJOR (almanca) türkçe anlamı

1. i. binbaşı (m)

MAJOR (fransızca) türkçe anlamı

2. [le] binbaşı

MAJOR (inglizce) türkçe anlamı

3. f. branşı doğrultusunda yoğunlaşmak
4. konusunda uzmanlaşmak
5. i. binbaşı
6. majör
7. yetişkin
8. reşit kimse
9. branş
10. s. büyük
11. önemli
12. başlıca
13. majör

MAJOR (türkçe) anlamı

14. f.
15. A.B.D. üniversitede öğrenimi belli bir konuda yoğunlaştırmak
16. başlıca bir mevzu takip etmek.
17. binbaşı/esas dal/reşit,büyük,major yoğunlaş.
18. 2. anlamı daha büyük. daha önemli. büyük. reşit. büyük önerme. (üniversitede) ana dal. esas dal. majör. binbaşı.
19. 3. anlamı binbaşı.

Major (almanca) ingilizcesi

1. n. military rank above captain and below colonel
2. adult
3. one who has reached legal majority
4. main subject of study chosen by a college or university student
5. major key (Music)
major scale (Music),

Major (fransızca) ingilizcesi

6. (m) n. major
7. military rank above captain and below colonel,

Major İngilizce anlamı ve tanımı

Major anlamları
    (a.) An officer next in rank above a captain and next below a lieutenant colonel
8. the lowest field officer.(a.) Of full legal age.(a.) Greater by a semitone
9. either in interval or in difference of pitch from another tone.(a.) A mayor.(a.) That premise which contains the major term. It its the first proposition of a regular syllogism
10. as: No unholy person is qualified for happiness in heaven [the major]. Every man in his natural state is unholy [minor]. Therefore
11. no man in his natural state is qualified for happiness in heaven [conclusion or inference].(a.) Of greater dignity
12. more important.(a.) A person of full age.(a.) Greater in number
13. quantity
14. or extent
15. as
16. the major part of the assembly
17. the major part of the revenue
18. the major part of the territory.
Major tanım:
Kelime: ma·jor
19. Söyleniş: 'mA-j&
20. r
21. İşlev: adjective
22. Kökeni: Middle English maiour
23. from Latin major
24. comparative of magnus great
25. large -- more at MUCH
26. 1 : greater in dignity
27. rank
28. importance
29. or interest major poets>
30. 2 : greater in number
31. quantity
32. or extent major part of his work>
33. 3 : having attained majority
34. 4 : notable or conspicuous in effect or scope : CONSIDERABLE major improvement>
35. 5 : involving grave risk : SERIOUS major illness>
36. 6 : of or relating to a subject of academic study chosen as a field of specialization
37. 7 a : having half steps between the third and fourth and the seventh and eighth degrees <major scale> b : based on a major scale <major key> c : equivalent to the distance between the keynote and another tone (except the fourth and fifth) of a major scale <major third> d : having a major third above the root <major triad>
38. ,n. military rank above captain and below colonel
39. adult
40. one who has reached legal majority
41. main subject of study chosen by a college or university student
42. major key (Music)
43. major scale (Music)
44. v. specialize in a certain field of study
45. adj. more important than others
46. great
47. serious
48. having reached legal majority
49. pertaining to a main subject of study chosen by a college or university student
50. of a major scale (Music)
51. based on a major scale (Music),

Major (almanca) fransızcası

1. n. commandant (m)
2. chef de bataillon (m)
3. chef d'escadron (m)

Major (fransızca) almancası

1. n. standortkommandant
2. stabsarzt
3. jahrgangsbeste

Major (fransızca) italyancası

1. (militaire) maggiore (m)

Major (fransızca) ispanyolcası

1. (militaire) comandante (m)

Major (fransızca) portekizcesi

1. (militaire) major (m)

Major (fransızca) flemenkcesi

1. (militaire) majoor (m)
Major ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Binbaşı

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Major maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar