Maliyet

Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir. Maliyet kelimesi, çeş

MALIYET (türkçe) anlamı

1. Kıymet. Mâlolma değeri.

MALIYET (türkçe) anlamı

2. üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin tümü.

MALIYET (türkçe) ingilizcesi

1. n. cost
2. damage

MALIYET (türkçe) fransızcası

1. prix de revient

MALIYET (türkçe) almancası

1. Kosten
2. Selbstkosten
Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş.

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir.

Maliyet kelimesi, çeşitli gayelere göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya faktör şeklinde sunulan girdilerin, işletmeye olan yükü anlamını taşır. Sermaye maliyeti, emek maliyeti, kredi maliyeti gibi. Diğer taraftan iktisadi bakımdan bir kaynağın belli bir işe tahsisi sonucu kaybolan başka üretim imkanlarına da alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar