Mangan

Mangan

Doğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element. En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu. Ancak bu târihte K.W.Scheele tarafından yeni bir element ihtivâ ettiği keşfedildi. 1856 yılına kadar mangan ticârî bir önemi hâiz değilken (yokken), Sir Henry Bessemer tarafından çeliğe bir katkı maddesi olarak katılarak önem kazandı. Aşağı yukarı her bir ton çelik için 7 kg kadar mangan kullanılmaktadır.

MANGAN (almanca) türkçe anlamı

1. i. mangan (n)

MANGAN (türkçe) anlamı

2. Manganez.

Mangan (almanca) ingilizcesi

1. n. manganese
2. Mn
3. metallic element used in the manufacture of steel (Chemistry),

Mangan İngilizce anlamı ve tanımı

Mangan anlamları
    (noun) See Mangonel.
Mangan tanım:
Kelime: mangan-
4. İşlev: combining form
5. Kökeni: German Mangan
6. from French manganè
7. se
8. : manganese <manganate>
9.

Mangan (almanca) fransızcası

1. n. manganèse (m)

MANGAN (türkçe) almancası

1. n. Mangan
Doğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element. En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu. Ancak bu târihte K.W.Scheele tarafından yeni bir element ihtivâ ettiği keşfedildi. 1856 yılına kadar mangan ticârî bir önemi hâiz değilken (yokken), Sir Henry Bessemer tarafından çeliğe bir katkı maddesi olarak katılarak önem kazandı. Aşağı yukarı her bir ton çelik için 7 kg kadar mangan kullanılmaktadır.

Özellikleri: Mangan, gümüş parlaklığında, sert ve kırılgan bir metaldir. Toz hâline getirilebilir. Erime noktası 1245°C, kaynama noktası 2150°C’dir. Özgül ağırlığı 7,43 g/cm3tür. Mn sembolüyle gösterilip, atom numarası 25, atom tartısı 54,938’dir. Elektron düzeni (Ar) 3d54S2dir. Bileşiklerinde 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ ve 7+ değerliklerini alabilir. 2+ değerlikli oksidi oldukça bazik olup, zayıf asitlerde, mangan tuzlarını verecek şekilde çözünür. MnO, daha yüksek oksidasyon sayısındaki oksitlerin, indirgen atmosferde, ısı ile kısmen indirgenmesiyle veya metalin oksitlenmesiyle elde edilir. Manganın, 2+ ve 6+ değerlikli tuzları, çözeltiler içinde, diğer tuzlarından daha kararlıdır.

Bulunuşu: Mangan tabiatta proluzit (MnO2), manganit (Mn2O3.H2O), hausmannit (Mn3O4) gibi oksit mineralleri şeklinde ve mangan silikat (MnSiO3), mangat spat (MnCO3), mangan sülfür (MnS) şeklinde bulunur.

Elde edilişi: Saf mangan alüminotermi yöntemiyle elde edilir:

Atom numarası: 25 Simge: Mn Kütle numarası: 54.938 Kaynama Noktası (C): 2150 Erime Noktası (C): 1245 Yoğunluk: 7.43 Buharlaşma Isısı: 53.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.5 Elektriksel iletkenlik: 0.054 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: .115
Önceki Paylaşımlar