Manifesto

Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.

MANIFESTO (inglizce) türkçe anlamı

1. i. beyanname
2bildiri
3tebliğ
4beyanat

MANIFESTO (türkçe) anlamı

5. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste. Bildiri. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.
6. 2. anlamı i. (çoğ. toes) tebliğ
7bildiri
8. umuma hitap eden beyanat.
9bildirge
10. 3. anlamı bildirge. bildiri.
11. 4. bildirge. bildiri. parti programi.

MANIFESTO (türkçe) anlamı

12. bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.
13bildiri
1.

Manifesto İngilizce anlamı ve tanımı

Manifesto anlamları
    (n. & a.) A public declaration
2. usually of a prince
3sovereign
4. or other person claiming large powers
5. showing his intentions
6. or proclaiming his opinions and motives in reference to some act done or contemplated by him
7as
8. a manifesto declaring the purpose of a prince to begin war
9. and explaining his motives.
Manifesto tanım:
Kelime: man·i·fes·to
10. Söyleniş: ma-n&
11. -'fes-()tO
12. İşlev: noun
13. Türleri: plural -tos or -toes
14. Kökeni: Italian
15denunciation
16manifest
17. from manifestare to manifest
18. from Latin
19. from manifestus
20. : a written statement declaring publicly the intentions
21motives
22. or views of its issuer
23.
Manifesto ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Pronunciamento
24. ,n. public statement listing policies and objectives (made by a government
25organization
26etc)
27. v. issue a public declaration listing policies and objectives
28. issue a manifesto
29. v. show
30display
31express
32reveal
33disclose
34demonstrate
35manifest
evince,

MANIFESTO (türkçe) ingilizcesi

36. n. public statement listing policies and objectives (made by a government
37organization
38etc)
39. v. issue a public declaration listing policies and objectives
40. issue a manifesto
41. v. show
42display
43express
44reveal
45disclose
46demonstrate
47manifest
48evince

Manifesto (ingilizce) fransızcası

1. n. manifeste
2. déclaration publique
3. proclamation
4. v. manifester
5. faire une proclamation publique

Manifesto (ingilizce) almancası

1. n. Manifest
2. öffentliche Erklärung
3. Grundsatzerklärung der politischen Ziele (durch Regierung
4. Organisationen usw. gemacht)
5. v. ein Manifest herausgeben
6. eine öffentliche Aussage politischer Ziele betreffend machen

Manifesto (ingilizce) italyancası

1. s. manifesto
2. programma politico
3. v. pubblicare un manifesto

Manifesto (ingilizce) ispanyolcası

1. s. manifiesto
2. declaración pública que ennumera principios y objetivos (hecho por un gobierno
3. organización
4. etc.)

Manifesto (ingilizce) portekizcesi

1. s. manifesto
2. declaração
3. v. publicar um manifesto

Manifesto (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. manifest
Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.

Sanat ManifestolarıDiğer

Ayrıca Bakınız

Art ManifestoKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Manifesto maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Manifesto Manifesto
2010-09-03T12:07:03+03:00
manifesto ednan beyin dediğine göre bambaşka bişeymiş ama unutmayalım mal ceviz ve bu durumda tüm manifestolar komposto
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar