Maya

Genişliği 2-6 mikron, boyu 10- 30 mikron olan ve bakterilerden daha büyük bir tek hücreli. Tabiatta yaygın olarak üzüm bağlarında, meyve bahçelerinde, toprakta, havada ve barsaklarda bulunur.

MAYA (almanca) türkçe anlamı

1. i. Maya (n)

MAYA (fransızca) türkçe anlamı

2. ferment [le]
3. levain [le]
4. pâte [la]

MAYA (inglizce) türkçe anlamı

5. i. maya
6. büyü (hint)
7. maya dili

MAYA (türkçe) anlamı

8. kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde
9. ferment
10. bir tür halk türküsü.yaradılış
11. öz nitelik
12. damızlık dişi hayvan.arsız
13. utanmaz kimse
dişi deve.

MAYA (türkçe) anlamı

14. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde
15. ferment. Yaradılış
16. öz nitelik:Belki biri soyutlanmaya daha az yatkın
17. öteki daha fazla tetikti
18. ama mayaları galiba birdi.- A. İlhan. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. Arsız
19. utanmaz kimse. Damızlık dişi hayvan. Dişi deve. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
20. 2. anlamı i.
21. Hinduizm büyü
22. afsun
23. 3. anlamı hefe. (kimya) sauerteig. ferment.

Maya (almanca) ingilizcesi

n. maya,

Maya (fransızca) ingilizcesi

1. (f) adj. mayan
2. of or pertaining to the Maya
3. of or pertaining to the people or culture of the Mayas
4. of or pertaining to the languages spoken by the Mayas,

Maya İngilizce anlamı ve tanımı

Maya anlamları
    (noun) The name for the doctrine of the unreality of matter
5. called
6. in English
7. idealism
8. hence
9. nothingness
10. vanity
11. illusion.
Maya tanım:
Kelime: ma·ya
12. Söyleniş: 'mä
13. -y&
14. 'mI-&
15.
16. İşlev: noun
17. Kökeni: Sanskrit mAyA
18. : the sense-world of manifold phenomena held in Vedanta to conceal the unity of absolute being
19. broadly : ILLUSION
20.
Maya ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Mayan
21. ,n. Hindu concept of an illusory world of the senses
22. god-like power to produce illusions in Hinduismn. Maya
23. Mayan
24. member of an American Indian people of Yucatan
25. language of the Mayasadj. mayan
of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America,

MAYA (türkçe) ingilizcesi

26. n. Hindu concept of an illusory world of the senses
27. god-like power to produce illusions in Hinduismn. Maya
28. Mayan
29. member of an American Indian people of Yucatan
30. language of the Mayasadj. mayan
31. of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America,

Maya (almanca) fransızcası

1. n. maya (mf)

Maya (fransızca) almancası

1. n. mayasprache
2. maya

Maya (ingilizce) italyancası

1. s. maya

Maya (ingilizce) ispanyolcası

1. s. el mundo de la imaginación
2. Maya tribu de América

Maya (ingilizce) portekizcesi

1. s. o mundo da fantasia

Maya (ingilizce) flemenkcesi

1. npr. maya
Maya, hücreleri silindirik, yuvarlak, oval veya elipsoit şeklindedir. Bir maya hücresinde, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek bulunur. Hücre zarı polisakkarit yapısındadır. Stoplazma lipoprotein yapısında bir zarla çevrilidir. Protoplazma su, protein, karbonhidratlar, yağ, vitamin ve mineral maddeleri ihtivâ eder. Maya hücreleri, bilhassa vitamin bakımından çok zengindir. Çekirdekte ise DNA bulunur. Ayrıca ihtiyat olarak hücrede glikojen, depo hâlinde bulunur. Bu glikojen, maya hücresindeki amilaz enzimi vâsıtasıyla, glikozdan yapılır.

Mayalar tomurcuklanma, bölünme veya sporlaşma yoluyla çoğalırlar. Sporlaşma, askospor meydana getirerek olur. Cinsî özellikler taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle bir askus meydana gelir. Askus içerisinde 2-4 veya 8 spor bulunur. Mayalar klamidosporlar da yaparlar. Çoğu mayalar tomurcuklanmayla ürerler. Maya hücreleri tomucuklanırken, hücrenin yüzeyinde protoplazmadan bir veya daha fazla çıkıntı veya yumru meydana gelir, bunlar yavaş yavaş büyür ve sonunda ana hücrenin büyüklük ve şekline ulaşır ve nihâyet ana hücreden ayrılarak yeni hücreler meydana getirirler. Esas birey üreme olayından sonra varlığını sürdürür. Bu aseksuel çoğalmadır. Mayalar gelişmek için ıslak ortama ihtiyaç duyarlar.

Mayalar en iyi 20-30°C arası olmak üzere 0-50°C sıcaklık arasında gelişirler. Mayaların çoğu, gelişmek için fazla oksijene ihtiyaç duyar. Fakat bâzıları oksijensiz ortamda yaşarlar. Bâzıları yeşil, sarı, kırmızı ve siyah pigmentler meydana getirirler. Bu tür mayalara “Kromojenik maya” denir. Mayalar da küfler gibi çürükçül veya asalak olabilirler. Mayaların çoğu, gıdâ endüstrisinde önemli rol oynarlar.

Mayalanma

Organik maddelerin, bâzı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin tesiriyle uğradığı kimyevî değişikliktir. Genellikle maya hücrelerinin etkisiyle bu hâdise meydana gelir. Mayada glikojen şeklinde depo edilen şekerler, maya hücresinin enerji kaynağıdır. Maya hücresi sâhip olduğu enzimler vâsıtasıyla glikojeni önce glikoza daha sonra bunu CO2 ve alkollere ayrıştırır. Bunu yaparken oksijenden faydalanırlar. Yeterli oksijene sâhip olduklarında; ŞekerÆSu + Karbondioksit + Alkol ayrışması olur.

Çeşitli mayalanma olayları sâyesinde değişik gıdâlar elde edilmektedir. Sütün ekşimesi, sütten yoğurt veya peynir elde edilmesi, ekmeğin mayalanıp kabartılması, üzüm suyunun şaraba dönüşmesi bu tür olaylardandır. Mayalanma sonunda elde edilen maddeler, ilk biçimlerinden renk, koku, şekil gibi özelliklerce farklılık arz ederler.

Mayalanma çeşitleri: 1) Hava ile mayalanma (Aerobik mayalanma). 2) havasız mayalanma (Anaerobik mayalanma).

Asetik ve sitrik mayalanma birinci tür mayalanmaya; laktik, btürik ve alkol mayalanmaları ikinci tür mayalanmalara örnektir.

Mayalar, meyve sularının fermantasyonunda, ekmek yapımında, hamurun mayalanmasında kullanılır. Basit şekerlerden ve amonyum nitrojenden vitamin, yağ ve protein sentezi yaptıklarından bu maddelerin elde edilmesinde de kullanılırlar. Mayaların bugün için kullanım sahasında sanâyi dalları da vardır. Bâzı kimyâsal maddelerin, enzimlerin, vitaminlerin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Ekmeğin mayalanmasında kullanılan ekşi hamur, maya hücreleri ve bakteriler bakımından bir karışımdır. Hamurun içerisine katılan maya, hamurdaki nişastayı glikoza ayırır, bu da CO2 ve etilalkole ayrışır. Bunun yanında süt asidi de meydana gelir.

Ekmek mayası bileşiminde % 0,5 yağ, % 2,3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 14 protein, % 10 CH (glikojen, mannan glukan) bulunur. Bunlardan başka enzim ve vitaminler de vardır.

Mayanın 35-40°C’de dikkatle kurutulmasıyla % 8-12 oranında nem ihtivâ eden kuru maya elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar