MAYALAMAK (türkçe) anlamı
1. Maya koymak
içine maya karıştırmak.
MAYALAMAK (türkçe) anlamı
2. maya koymak
3. içine maya karıştırmak.
MAYALAMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. leaven,
MAYALAMAK (türkçe) almancası
1. v. fermentieren

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ferment

  Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

  Sweat

  Sweat şu anlamlara gelebilir:

  Bira Mayası

  Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya...

  Ulukayın

  Ulukayın – Türk, Altay, Çuvaş, Yakut, Moğol ve Macar mitolojilerinde, halk inancında ve şamanizmde Yaşam Ağacı. Uluğkayın, Ulıkadhın, Olokaygın şeklinde de söylenir. Baykayın, Baykadhın, Paykaygın olarak da bilinir. Eşanlamlı olarak Bayterek (Beyterek, Begterek) veya Ulubuk ...