Meclis demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile seçilen millet vekillerinin oluşturduğu kurul. Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 5 yılda bir seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Meclisler kendi iç tüzüklerine göre yönetilir.

MECLIS (türkçe) anlamı

1. 1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2. 2 . Bu toplantının yapıldığı yer
3. şûra
4. 3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu:
5. Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı.- P. Safa.
6. 4 . Dostlar toplantısı:
7. Meclisi aranan
8. hoşsohbet
9. coşkulu
10. şair ruhlu bir insandı.- H. Taner.
11. Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
meclis kurmak

MECLIS (türkçe) anlamı

13. bir konuyu konuşmak görüşmek ya da kimi kararları almak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer
14. şura
15. dostlar toplantısı.bir konuyu konuşmak ya da görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu.(özel ad olarak) türkiye büyük millet meclisi'nin kısaltılmışı.

MECLIS (türkçe) ingilizcesi

1. adj. parliamentary
2. parliamentariann. assembly
3. council
4. board
5. gathering
6. assemblage
7. Congress
8. convocation
9. diet
10. divan
11. house
12. parliament
13. majlis

MECLIS (türkçe) fransızcası

1. assemblée [la]
2. chambre [la]
3. chapitre [le]
4. conseil [le]

MECLIS (türkçe) almancası

1. n. Assemblee
2. Bundestag
3. Haus
4. Nationalrat
Meclis demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile seçilen millet vekillerinin oluşturduğu kurul. Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 5 yılda bir seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Meclisler kendi iç tüzüklerine göre yönetilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Meclis Araştırması

  Meclis araştırması, belli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bilgi edinmek için yapılan inceleme.

  Kurucu Meclis

  Kurucu Meclis Alm. Konstituierende Versammlung, Fr. Assemblée constituante, İng. Constitutional assembly. Bir devletin bazı kesintiler sebebi ile Anayasasını hazırlamak üzere kurulan, üyeleri askeri ve sivilden teşekkül eden meclis. Cumhuriyet devrinde 1960 ve 1980’den sonra olmak ...

  Meclis Başkanı

  Meclis başkanı, herhangi bir meclise başkanlık eden kişidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanlık eden kişi için kullanıldığı takdirde; protokol açısından cumhurbaşkanından sonra gelen, milletvekilleri tarafından seçilen kişidir.

  Meclis-i Mebusan

  Meclis-i Mebusan, Mebuslar Meclisi olarak da adlandırılır. İIk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. İki dereceli seçimler sonucu oluşan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildiği gibi ...

  Meclis-i Vükela

  Meclis-i Vükela Osmanlı Devletinde Sadrazamın başkanlığındaki Şeyhülislamla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” ...

  1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

  II. Abdülhamid döneminin sonunda, 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında mebus seçimi yapıldı. Ahrar Fırkası ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katıldığı seçimlerde, İttihat ve Terakki

  1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı

  II. Meşrutiyet döneminin ikinci Meclisi Mebusan'ı padişahın birincisini 18 Ocak 1912’de feshetmesi ve yapılan seçimlerden sonra, 18 Nisan 1912’de toplandı. Bu Meclis, 5 Ağustos 1912’de, içte ve dışta siyasi ortamın gerginleşmesi nedeniyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın önerisi ...

  1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

  Babıali Baskını sonrası şartlarında, 1914'de tek parti düzeninde seçime gidilmiş ve 5. Meclis-i Mebusan üyeliklerinin tamamını İttihat ve Terakki elde etmiştir. Bu Meclis 1. Dünya Savaşı boyunca bu haliyle faaliyetlerde bulundu.

  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı

  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920'de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul'daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, önemli bir kısmı ise Ankara'ya 1920 tarihli kararıyla gelmiştir. Aralık 1919 seçimlerine Rumların ve Ermenilerin çoğunluğu çıkacak ...

  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)

  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920'de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul'daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, önemli bir kısmı ise Ankara'ya 1920 tarihli kararıyla gelmiştir. Aralık 1919 seçimlerine Rumların ve Ermenilerin çoğunluğu çıkacak ...

  Millî Meclis (Avusturya)

  Millî Meclis (Almanca: Nationalrat) Avusturya`nın iki parlamento kamaralarından biri.