Mecruh

MECRUH (türkçe) anlamı

1. yaralı
yaralanmış olan (kimse).incinmiş olan (kimse).

MECRUH (türkçe) anlamı

2.
3. 1 . Yaralı:
Harbiye nazırıyla sadrazamı vurmuşlar. Ahmet Rıza tehlikeli surette mecruh...- Ö. Seyfettin.
4. 2 . mecaz İncinmiş olan (kimse).

MECRUH (türkçe) ingilizcesi

1. wounded
2. injured
Önceki Paylaşımlar