Mecruh

MECRUH (türkçe) anlamı

1 yaralı
yaralanmış olan (kimse).incinmiş olan (kimse).

MECRUH (türkçe) anlamı

2
3. 1 . Yaralı:
Harbiye nazırıyla sadrazamı vurmuşlar. Ahmet Rıza tehlikeli surette mecruh...- Ö. Seyfettin.
4. 2 . mecaz İncinmiş olan (kimse).

MECRUH (türkçe) ingilizcesi

1 wounded
2injured
Önceki Paylaşımlar