Medeniyet

Medeniyet

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

MEDENIYET (türkçe) anlamı

1. 1. Uygarlık.
2. 2. Adaletseverlik
3. insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta
4. içtimaî münâsebetlerde
5. ilim
6. fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
7. İslâmiyetin emirlerine göre
8. usulü dâiresinde yaşayış.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili
9. büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza
10. beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark.

MEDENIYET (türkçe) anlamı

11. Medeniyet ([[Arapça]] kökenli) kelime anlamı olarak uygarlık anlamında kullanılır. Bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin
12. maddi ve manevi [[varlık]]larının
13. düşünce
14. [[sanat]]
15. [[bilim]]
16. [[teknoloji]] ürünlerinin tamamını ifade eder.

MEDENIYET (türkçe) ingilizcesi

1. 1.n. civilization
2. culture
3. 2. civilization
4. being civilized.
5. 3. civilization
6. the sum of those qualities that give a society its particular character.,

MEDENIYET (türkçe) fransızcası

1. civilisation [la]

MEDENIYET (türkçe) almancası

1. die Zivilisation
Medeniyet ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Uygarlık
Önceki Paylaşımlar