mektep

Mektep (Arapça: مكتب‎) ya da Mektebe (Arapça: مكتبة‎) ya da Mektephane (Farsça: مكتب، مکتبخانه) (Diğer harf çevirileri: makteb, mekteb, mektep, maktab), el- küttab olarak da anılır.(Arapça: الكتَّاب‎ Kottāb ) (Arabic: “school”), ilkokul anlamına gelen Arapça sözcüktür. Çocuklara İslami konuları, okuma, yazma ve grameri öğretme önceliği olan bir kurum olsa da diğer pratik ve teorik konularda da eğitim vermiştir.

MEKTEP (türkçe) anlamı
1. Okul:
Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü
mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır.- A. H. Tanpınar.
MEKTEP (türkçe) anlamı
2. okul
MEKTEP (türkçe) ingilizcesi
1. n. school,
MEKTEP (türkçe) almancası
1. die Schule
mektep ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: okul

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Taş Mektep

  Film, Kurtuluş Savaşı sırasında okullarını son sınıfta bırakarak cepheye giden 63 öğrencinin şehit olmasını anlatan filmin başrollerinde Orhan Kılıç, Ayça Varlıer ve Feride Çetin yer almaktadır.

  Hat

  Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

  Miskin

  Miskin, hiçbir mal ve gelire sahip olmayan yoksuldur. Arapçada hareket edemeyen demektir. Çoğulu ``mesâkîn``dir.

  Yazıt

  Yazıt ya da Kitabe, genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılara verilen addır.

  Cemiyet

  Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...

  Cami

  Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami"; Yahûdilerinkine "sinagog" ve "havra"; Hıristiyanların mabedine de "kilise" denir. Lügatta cami; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ...

  Dağıstan

  Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

  Edebiyat-ı Cedide

  Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

  Efendi

  Efendi okuyup yazması olanlara verilen unvan. Okumuş, molla, hoca, çelebi, seyyid manâlarında da kullanılırdı.Efendi tabiri, Selçuklular zamanında kullanılmaya başlanmış, daha ziyade Osmanlılar'da 15.