Melal

MELAL (türkçe) anlamı

1. can sıkıntısı
usanç.

MELAL (türkçe) anlamı

2.
3. 1 . Can sıkıntısı
4. usanç:
Melalimizi avutmak için bin türlü eğlence
5. bin türlü zevk icat ettik.- Y. K. Karaosmanoğlu.
6. 2 . Ãœzüntü
7. hüzün
8. dert:
Her zaman
9. doğduğu
10. çocukluğunu geçirdiği memleketin rüzgârlarıyla bir melal duyardı.- S. F. Abasıyanık.

MELAL (türkçe) ingilizcesi

1. tedium
2. ennui
3. boredom
4. fed-upness
Önceki Paylaşımlar