melek

Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.

MELEK (türkçe) anlamı

tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan tinsel varlık.

MELEK (türkçe) anlamı

1. 1 . Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
2. 2 . mecaziTerbiyeli
3. uysal kimse:
4. Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti.- S. F. Abasıyanık.
5. Atasözü
6. deyim ve birleşik fiiller
melek gibi

MELEK (türkçe) anlamı

7. (Arapça) Kadın ismi 1. Allah'ın nur­dan yarattığı varlıklar. Allah'ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Ha­lim
8. selim güzel huylu kimse.

MELEK (türkçe) ingilizcesi

1. [Melek]n. angel
2. cherub
3. goody goody,

MELEK (türkçe) fransızcası

1. ange [le]
2. séraphin [le]

MELEK (türkçe) almancası

1. n. Cherub
2. Engel
3. Himmelsbote
Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.

Bu maddede bir dini terim olan Melek genel bir biçimde incelenmiştir. Herhangi bir din veya inancın konu üzerine detaylı görüşü için o dine bağlı maddeye göz atınız.

İslam dininde melek konusu hakkında daha fazla bilgi için İslam'da melek maddesine bakınız.

Musevilik'de Melek

Musevilik'de İbranice'si Mal'akh olan melek, Tanrı tarafından belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla yaratılan, günahsız yaratıklardır.

Museviliğe göre meleklerin cinsiyeti olmaz ve yemek içmek gibi ihtiyaçları da yoktur ancak, görevleri icabı insan kılığına büründüklerinde bir cinsiyete sahip gibi görünebilirler ve bu durumdayken yiyip içebilirler.

Melekler doğrudan Tanrı'nın direktiflerine göre hareket ederler ve inisiyatif kullanamazlar. Musevilikte başlıca büyük melekler şunlardır.

Mihael, Gavriel, Rafael, Uriel ve Ölüm meleği (Azrail) olan Malah Hamavet.

Talmud'un Bava Batra 16a bölümüne göre:

הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות הוא שטן דכתיב
Şeytan, Kötü dürtüler ve Ölüm meleği aynı şahsiyetlerdir.


İslam dinine göre melek

Meleklere inanmak İslam dini akidesinin bir parçasıdır, yani iman esaslarındandır. Buna göre İslam dininde meleklerin varlığına ve İslam dininin melek görüşüne inanmayan kişi iman etmiş olmaz. Konuya Kur'an'da 2/285 ve 2/177'de değinilmiştir.

İslâm dininde melekler, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği olmayan, uyumayan, günah işlemeyen, gözle görülmeyen, nurdan varlıklar olarak nitelenmiştir. Görevleri, mahlukatı Allah'ın ismiyle seyredip, Allah'ın kudret ve sanat eserlerini o türlerde görerek, Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ve tesbih etmek, ve Allah'a ibadet etmektir. Ayrıca insanlar dışındaki mahlukatın Allah'a karşı yaptıkları ibadeti Allah'a sunmakla yükümlüdürler. Bunun yanında hayvanların ve bitkilerin görevlerini onlara ilham etmek ve irade ile olan hareketlerine müdahale etmek, vaziyetlerini bir şekilde düzenlemek ile de vazifelidirler. İslam inancına göre meleklerin bu görevleri onların ibadetleridir. Mahlukat üzerinde gerçek bir tasarrufları yoktur. Yaptıkları ancak Rablerine karşı dua etme konumunda kalarak, neticeyi Allah'ın yaratmasını istemeleridir. Bu islamdaki tevhid inancının bir gereğidir. Tevhid inancına gire evrende olan bütün herşey Allah tarafından yaratılır. İnsan, melek ve benzeri bütün mahlukatın iradeleriyle istemeleri ise, vücuda getirilmek istenen şeyin yaratılmasını Allah'tan talep etmekten ibarettir.Said Nursi, Sözler - 24.Söz 4.Dal

İslam dinine göre meleklerin iradeleri vardır. Fakat şeytan tarafından musallat olunmadıkları için bu iradelerini insan gibi kötü yönde kullanabilme kabiliyetleri yoktur. Dolayısıyla günahsız varlıklardır. Aynı sebepten ötürü makamları sabittir. Siad Nursi,Sözler - Yirmi Dördüncü Söz - s.318

İslam dininde, Kur'an'da veya hadislerde meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak belirtilmemiştir. Yine de bazı melek çeşitleri ve görevleri gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde belirtilmiştir. İslam dininde özellikle dört büyük melek olarak anılan dört baş melek vardır. Bunlar: Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâîl'dir.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki melek maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Melek Tavus

  Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı.Yezidi inancında ''Melek Tavus'', insanları yarattıktan sonra kendi yarattığı insanlar önünde eğilmemiş ancak bu Tanrı Azda tarafından farklı yorumlanarak ...

  Damat Melek Mehmed Paşa

  Damat Melek Mehmet Paşa III. Selim saltanatında 4 Mayıs 1792 - 19 Ekim 1794 tarihleri arasında iki yıl beş ay onaltı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

  Damat Melek Mehmet Paşa

  Damat Melek Mehmet Paşa, (d. 1719 - ö.

  Dört Büyük Melek

  Dört büyük melek İslam dininde şu meleklerdir:Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil`dir.

  Gece Melek Ve Bizim Çocuklar (film)

  Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar 1993 yapımı film.

  Melek-vari Belirlenimsizlik

  Jaakko Hintikka tarafından 1972 yılında ``Language games and information`` (``Dil oyunları ve bilgi``) isimli kitapta yayınlanan bir fikir olan melek-vari belirlenimsizlik, birkaç seçeneği olunca her zaman kendisini sonuca doğru götürecek olan seçimi yapan bir belirlenimsizlik ...

  Melek Ahmed Paşa

  Melek Ahmet Paşa Avcı Mehmet saltanatında 5 Ağustos 1650 - 21 Ağustos 1651 tarihleri arasında bir yıl onyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

  Melek Ahmet Paşa

  Melek Ahmet Paşa (d. ? - ö.

  Melek Girmez

  Osmanlı İmparatorluğu`nda yeniçeri ocağının bozulup önüne geçilemez hale geldiği zaman İstanbul Bahçekapı`daki bekar odaları ve çevresi hakkında kullanılan tabir.

  İslam'da Dört Büyük Melek

  Bu madde İslam'daki dört büyük melek hakkındadır. Bütün dinlerdeki büyük melekler için Büyük Melekler maddesine bakınız.

  Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar

  Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 1993 yapımı Türk sinema filmi. Filmde travesti ve seks işçisi bireylerin yanı sıra toplum tarafından ötekileştirilmiş insanların sosyal yaşantısı ana konu; aşk çevresinde işlenmiştir.

  Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar (film)

  Gece, Melek ve Bizim Çocuklar 1993 yapımı Atıf Yılmaz filmi. 1 Nisan 1994 tarihinde gösterime girmiştir.

  Kara Melek

  Kara Melek 1997 yapımı, dram/macera türünde Star TV'de yayınlanan, başrollerini Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ve Zerrin Arbaş'ın oynadığı televiyon dizisidir. Kara Melek yayınlandığı dönemlerde yüksek rating alan bir dizi olmuştur.