MESTANE (türkçe) anlamı
1. sarhoş gibi
2. kendinden geçmişçesine.
3. baygın
mahmur (göz).
MESTANE (türkçe) anlamı
4. Sarhoş gibi
5. kendinden geçmişçesine:
Bir de yağmur sesi var ki Sabahattin ona da âşıkane
6. mestane kulak kabartır.- S. Birsel.
MESTANE (türkçe) ingilizcesi
1. zarf (mesta:ne) Farsça mest-¥ne,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Tatyos Efendi

    Asıl adı Tateos Enkserciyan olan Tatyos Efendi, 1858 yılında İstanbul'da doğdu. Ermeni asıllı Osmanlı bestecilerin en büyüklerinden biri olan babası, Kilise Mugannisiydi. Tatyos Efendi müziğe dayısından kanun öğrenerek başladı.

    Medeni Aziz Efendi

    Medenî Aziz Efendi, 1842 yılında Medine'de doğdu. "Medenî"sıfatı bu nedenden kaynaklanır. Medine'de imamlık ve hatîblik yapan Abdullah Efendi'nin oğludur.