Meta

Meta

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

META (inglizce) türkçe anlamı

1. ök. meta
2. yarı
3. öte
4. değişim
5. başkalaşım

META (türkçe) anlamı

6. 1 . Mal
7. ticaret malı.
8. 2 . Elde bulunan varlık
9. sermaye
10. Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.- B. R. Eyuboğlu.

META (türkçe) anlamı

11. mal
12. ticaret malı.elde bulunan varlık
13. sermaye
1. pref. prefix meaning that a word refers to itself
2. self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek)n. destination
3. aim
4. goal
5. limitn. half
middle,

META (türkçe) ingilizcesi

6. pref. prefix meaning that a word refers to itself
7. self-explanatory (gives a more fundamental analysis or explanation of itself - from Greek)n. destination
8. aim
9. goal
10. limitn. half
11. middle

Meta (almanca) fransızcası

1. pref. méta-

Meta (ingilizce) almancası

1. pref. Meta
2. Vorsilbe die besagt daß das Wort sich auf sich selbst bezieht
3. sich selbst erklärend (gibt eine fundamentale Analyse oder Erklärung über sich selbst - Griechisch)

Meta (ingilizce) italyancası

1. pref. meta
2. prefisso che indica trasformazione
3. trasferimento

Meta (ingilizce) ispanyolcası

1. pref. Prefijo que indica el termino que se refiere a si mismo
2. se explica a si mismo
3. definición mas explícita de si mismo (viene del griego)

Meta (ingilizce) portekizcesi

1. pref. prefixo indicador de conceito que se auto-explica (do grego)
Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Meta, elbette Marx'tan önceki iktisatçıların da bildiği bir şeydir ancak Marx, metaı bu bağlamda, kapitalist toplumsal yapının çözümllenmesinin merkezine koyunca Klasik İktisad'ın ötesine geçer. Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada, metaın, değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler.

Kapital'de Metaı tanımlayan ve bu bağlamda çözümleyen birçok açıklayıcı ifade vardır. Örnegin Marx, genel meta tanimlamasinda söyle der:

"Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir" (Kapital I.Cilt)//www.kurtuluscephesi.com/marks/kapc107.html#02z


Ve ayrıca başka bir yerde;

"Metalar, dünyaya, kullanım-değerleri ya da demir, keten bezi, buğday vb. gibi ticari mallar olarak gelirler. Bu, onların, sade, yalın, maddi biçimidir. Bununla birlikte, bunlar, yalnızca iki yanlı bir şey oldukları, hem yararlılığın nesneleri ve hem de değerin taşıyıcıları oldukları için metadırlar. Birisi fiziksel ya da doğal biçim, birisi de değer-biçim olmak üzere, iki biçime sahip oldukları sürece, ancak meta olarak görünürler, ya da meta biçimine bürünürler." (Kapital, Cilt I.)//www.kurtuluscephesi.com/marks/kapc107.html#02z


Yalnızca kullanım amacıyla üretilen nesneler ya da kullanım degerinden ibaret olan maddeler meta degildirler; ancak başka bir ürünle değiştirmek ya da satmak için bir şey yapılırsa, yani nesnede bir değişim degeri sözkonusu ise, o nesne bir metadır. Kapital'in ilgili bölümleri Metaın bu niteliklerini cözümler. Nesnenin ya da üretimin niteliksel degeri, yani onun kullanım degeri ve bunun karşısında niceliksel değeri, yani değişim değeri vardır. Bunlar nesnede bir bütün halinde bulunur ya da öyle algılanır ancak Marx'tan itibaren böyle olmadığı anlaşılır; Metaı meta yapan onun değişim degeridir. Alınıp satılabilen bir şey olarak Emek gücü de bir metadır ve işçinin metalaşması sürecinin temeli de buradadır.

Kaynak

  • Kapital, K.Marx, Cilt I, Sol Yayınları.
meta meta
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Meta
Meta haritadaki konumu.
Meta haritası
Meta
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı meta haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar