METHAL (türkçe) anlamı
1. Bir yapının giriş yeri
2. giriş
3. antre:Methalin solundaki ocaklı bir salon mahkemelik ederdi.- F. R. Atay. Giriş. Giriş.
METHAL (türkçe) anlamı
4. bir yapının giriş yeri
5. giriş
6. antre.bir kitabın giriş bölümü.bir müzik parçasında baştaki bölüm
7. giriş
METHAL (türkçe) ingilizcesi
1. 1. entrance. 2. introduction (to a book). ––i olmak /da/ to be involved in
2. have a hand in.,

Methal İngilizce anlamı ve tanımı

Methal anlamları
    (noun) A white waxy substance
3. found in small quantities in spermaceti as an ethereal salt of several fatty acids
4. and regarded as an alcohol of the methane series.
Methal tanım:
,