Methal

METHAL (türkçe) anlamı

1. Bir yapının giriş yeri
2. giriş
3. antre:Methalin solundaki ocaklı bir salon mahkemelik ederdi.- F. R. Atay. Giriş. Giriş.

METHAL (türkçe) anlamı

4. bir yapının giriş yeri
5. giriş
6. antre.bir kitabın giriş bölümü.bir müzik parçasında baştaki bölüm
7. giriş
1.

Methal İngilizce anlamı ve tanımı

Methal anlamları
    (noun) A white waxy substance
2. found in small quantities in spermaceti as an ethereal salt of several fatty acids
and regarded as an alcohol of the methane series.
Methal tanım:
,

METHAL (türkçe) ingilizcesi

3. 1. entrance. 2. introduction (to a book). ––i olmak /da/ to be involved in
4. have a hand in.,
Önceki Paylaşımlar