Metre

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.

METRE (inglizce) türkçe anlamı

1. i. metre
2. ölçü
3. vezin

METRE (türkçe) anlamı

4. Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen
5. temel uzunluk ölçüsü birimi
6. Santim ölçü biriminin yüz katını ifade eder
7. 1 metre = 100 santim'i ifade eder. Genellikle desimetre
8. santimetre
9. milimetrelere bölünmüş
10. bir metre uzunluğundaki ölçü aracı. Herhangi bir metre uzunluğunda olan.
11. 2. anlamı ölçü/metre.
3. anlamı metre. ölçü. vezin.

METRE (türkçe) anlamı

12. yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen
13. temel uzunluk ölçüsü birimi
14. simgesi m.
15. genellikle desimetre
16. santimetre
17. milimetrelere bölünmüş
18. bir metre uzunluğundaki ölçü aracı.
19. herhangi bir metre uzunluğunda olan.
1. n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system
2. one hundred centimeters
3. 39.37 inches
4. definite measurement
5. poetic measure
6. rhythm (in music)
7. instrument that automatically measures quantities of substances (gas
8. water
9. or electricity)
10. n. meter
11. basic unit of length in the metric system
12. one hundred centimeters
13. v. measure
14. gauge
15. evaluate,

Metre İngilizce anlamı ve tanımı

Metre anlamları
  (noun) A measure of length
16. equal to 39.37 English inches
17. the standard of linear measure in the metric system of weights and measures. It was intended to be
18. and is very nearly
19. the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole
20. as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian. See Metric system
21. under Metric.(noun) See Meter.(noun) A poem.(noun) Rhythmical arrangement of syllables or words into verses
22. stanzas
23. strophes
24. etc
25. poetical measure
26. depending on number
27. quantity
28. and accent of syllables
29. rhythm
30. measure
31. verse
32. also
33. any specific rhythmical arrangements
34. as
35. the Horatian meters
36. a dactylic meter.
Metre tanım:
Kelime: me·tre
37. Söyleniş: 'mE-t&
38. r
39. chiefly British variant of METER
40.
Metre ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
M
41. Meter
,

METRE (türkçe) ingilizcesi

42. n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system
43. one hundred centimeters
44. 39.37 inches
45. definite measurement
46. poetic measure
47. rhythm (in music)
48. instrument that automatically measures quantities of substances (gas
49. water
50. or electricity)
51. n. meter
52. basic unit of length in the metric system
53. one hundred centimeters
54. v. measure
55. gauge
56. evaluate

Metre (ingilizce) fransızcası

1. n. mètre
2. unité principal de longueur
3. base du système métrique
4. mesure
5. nature du vers (prosodie grecque)
6. unité de vitesse
7. unité d'accélération
8. instrument gradué qui sert à mesurer

Metre (ingilizce) almancası

1. n. meter (mn)
2. metrum (n)

Metre (ingilizce) italyancası

1. s. contatore
2. misuratore
3. tassametro
4. schema metrico
5. metro
6. ritmo
7. verso

Metre (ingilizce) ispanyolcası

1. s. metro (m)
2. medidor (m)
3. contador (m)
4. medida (f)
5. v. medir
6. franquear

Metre (ingilizce) portekizcesi

1. s. (ortografia britânica) metro
2. unidade de comprimento
3. cem centímetros
4. 39,37 polegadas
5. medida da quantidade de sílabas de um verso
6. forma rítmica de um poema
7. ritmo musical
8. instrumento de medição automática (de gás
9. água ou eletricidade)

Metre (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. dichtmaat
2. versmaat
3. metrum
4. meter
5. meetinstrument
6. ww. meten
Metre ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Metre uluslararası ölçü sistemindedeki temel uzunluk ölçü birimidir. Metrenin sembolü m. dir. 1 Metre 10000/254 inç'e eşittir 39.37 inç.

Metre değeri ışığın, vakumu alınmış boşlukta 1/299,792,458 saniye aralığında aldığı yol ölçülerek bulunmuştur.

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye “etalon” denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa’da Sevres’de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır.

Ekim 1960 yılında Paris’te toplanan on birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, kripton 86 atomunun 2P10 ve 5d5 seviyeleri arasındaki geçişine tekabül eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1.650.763,72 katına eşit uzunluk, metre için esas alınmıştır.

Metrenin as katları; desimetre (dm), santimetre (cm), milimetre (mm)dir. Üst katları ise dekametre (dam), hektometre (hm), kilometre (km)dir. ( Birimler)Dönüşümler

1 metre aşağıdaki büyüklüklere eşittir
 • kesin olarak 1/0.9144 yarda (yaklaşık 1.0936 yarda)
 • kesin olarak 1/0.3048 foot (yaklaşık 3.2808 ayak)
 • kesin olarak 10000/254 inç (yaklaşık 39.370 inç)


Tarihçe

 • 8 Mayıs 1790 - Fransız Ulusal Meclisi yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar vermiştir.
 • 30 Mayıs 1791 - Fransız Ulusal Meclisi metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisi'nin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paris'ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir.
 • 1795 - Pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır.
 • 10 Aralık 1799 - Fransız Ulusal Meclisi, 23 Haziran 1899'da yapılan ve Ulusal Arşivler'de saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir.
 • 28 Eylül 1889 - İlk Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi %10'u iridyum'dan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.
 • 6 Ekim 1927 - Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezî çizginin eksenleri arasındaki 0°C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.
 • 20 Ekim 1960 - Onbirinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763,73'de biri olarak tanımlamıştır.
 • 21 Ekim 1983 - Onyedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.
Önceki Paylaşımlar