Metre Nedir? Katları Ve Birimleri Nelerdir?

metre hakkında bilgi istiyorum. üst katları alt katları detaylı ve metre ile ilgili sorular da olursa güzel olur

Metre nedir? katları ve birimleri nelerdir? Metre nedir? katları ve birimleri
2009-10-19T13:49:07+03:00
Uzunluk ölçüsü birimi Metre’dir. Metre, yerküre meridyeninin kırkmilyonda biri uzunluğundadır. Yazıda kısaca "m" harfiyle gösterilir. Metre onluk sisteme göre düzenlenmiş bir ölçü birimidir. Metre’nin katları onar onar büyür ve askatları onar onar küçülür.

Uzunluk ölçülerinin birbirine çevrilmesini merdiven basamaklarına benzetebiliriz. Yukarıdaki birime çevrilecek bir sayı her basamak için 10’a bölünür. Aşağıdaki birime çevrilecek bir sayı içinde her basamak için 10’la çarpılır.

Metre'nin üst katları, onar onar büyür
Metre'nin alt katları, onar onar küçülür

Metrenin üst katları
- Dekametre (dam.) Metrenin 10 katıdır. 10 m.
- Hektometre (hm.) Metrenin 100 katıdır. 100 m.
- Kilometre (km.) Metrenin 1000 katıdır. 1000 m.

Metrenin alt katları
- Desimetre (dm.) Metrenin onda biridir. 0,1 m.
- Santimetre (cm.) Metrenin yüzde biridir. 0,01 m.
- Milimetre (mm.) Metrenin binde biridir. 0,001 m.

Metre'nin katlarıyla ilgili örnekler


5 m. = ? dm. (Bir basamak aşağıya inileceğinden 10 ile çarpılır.)
5 m. = 50 dm.

3 m. = ? cm. (‹ki basamak aşağıya inileceğinden 100 ile çarpılır.)
3 m. = 300 cm.

200 m. = ? hm. (‹ki basamak yukarı çıkılacağından 100 e bölünür.)
200 m. = 2 hm.

Üç iletkenin boyları 580 cm., 20 dm. ve 3m. dir. Bu iletkenin toplam uzunluğu kaç santimetredir?
Çözüm:
İletkenlerin boyları farklı birimlerde olduğundan önce hepsi aynı birime çevrilir. Bu soruda sonuç santimetre istendiğinden 20 dm. ve 3 m. santimetreye çevrilir.
20 dm. = 200 cm.
3 m. = 300 cm.
580 + 200 + 300 = 1080 cm. dir.

Bir elektrik tesisatçısının evi ile işyeri arası 900 adımdır. Bu kişinin bir adımı 80 cm. olduğuna göre ev ile işyeri arası kaç metredir?
Çözüm:
900 x 80 = 72 000 cm
72 000 cm = 720 m.Metre'nin katlarıyla ilgili Sorular


1. Aşağıdakilerden çevirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 m = 100 cm
B) 10 m = 1000 cm
C) 0,1 m = 10 cm
D) 100 m= 1000 cm

2. 0,5 km. kaç metre eder
A) 50
B) 0,05
C) 50
D) 500

3. Üç iletkenin boyları sıra ile 1070 cm , 23 dm ve 3 metredir. Bu iletkenin boyu kaç
metredir?
A. 160
B) 16
C) 1,6
D) 1273

4. Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur?
A) 1 dam = 10 dm.
B) 1hm. = 100 dam.
C) 1 km. = 100 hm
D) 1m. = 100 dm.

5. Bir elektrik tesisatçısı yapacağı bir iş için almış olduğu 500 metre iletkenden,
önce 75 metresini, sonra 125 metresini, daha sonra da 150 metresini kullanmıştır.
Geriye kaç metre iletken kalmıştır?
A) 150
B) 200
C) 250
D) 300

6. Üç katlı bir binanın 1. katı için 225 metre, 2.katı için 245 metre, 3.katı için
237 metre iletken kullanılmıştır. Bu binaya toplam kaç metre iletken kullanılmıştır?
A) 687
B) 697
C) 707
D) 807

7. 30,90 metre boyundaki bir iletkeni üç parçaya böldüğümüzde her bir parça kaçar
desimetredir?
A) 103 dm.
B) 113 dm.
C) 123 dm.
D) 145 dm.

8. Uzunluk ölçüsü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilogram
B) Derece
C) Kalori
D) Metre

9. 30 km. lik yolun 100 hm. sini giden bir arabanın kaç dam'lık yolu kalmıştır?
A) 1000 dam
B) 2000 dam
C) 2200 dam
D) 2400 dam

10. 7,6 km + 4,4 hm + 3,5 dam = ?m. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8075 m.
B) 7785 m.
C) 7575 m.
D) 7085 m.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar