MEVKUF (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Vakfedilmiş.
2 . hukuk Tutuklu:
... şirketin başlıca müdürleri orada mevkuf.- A. İlhan.
MEVKUF (türkçe) anlamı
3. tutuklu
MEVKUF (türkçe) ingilizcesi
1. arrested
2. under arrest.,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Rehin

  Bir sebepten dolayı, bir şeyi hapsetmek, alıkoymak. Bir malı, ondan istifâdesi, faydalanılması mümkün olan bir hak karşılığında hapsetmek, alıkoymaktır. Hapsedilen mala “rehin” veya “merhûn” denir.

  Kırım Hanlığı

  Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altınordu hanına karşı Karadeniz şimalindeki stepler ile Kırım'ı müstakilen elinde tutuyor ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini ...

  Fatiha Suresi

  Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

  Hadis çeşitleri

  Hadisler bir rivayet zinciri ile İslâm'daki önemli kişilere isnad edilen söz, fiil veya davranışlardır. Hadisler, muhaddis denilen hadis âlimleri tarafından değişik sınıflandırmalara tâbî tutulmuşlardır. Ancak bu sınıflandırmalar mutlak olmayıp sınıflandırmayı yapan ...

  Keşfü’l Hafâ

  Keşfü’l Hafâ, Aclûnî'nin, halk içinde 'hadis' olarak söylenegelmiş bazı rivayetleri incelediği eseridir.